Wiggly Wriggly Worms Exhibition

Pictured at the Wriggle exhibition launch are (left to right) Claire Bates, manager of Oriel y Parc; Sarah Beynon of the Bug Farm; Rod Williams, Friends of Oriel y Parc; Bira Semhi, Friends of Oriel y Parc and Deputy Mayor of St Davids; James Parkin, National Park Authority director of countryside, community and visitor services; and Sarah Sharpe of the Bug Farm

English version below Welsh Language version

Bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwydod o bob siâp a maint, o’r mwydyn cyffredin i’r blodyn llysnafedd bwyta esgyrn cwbl anghyffredin.

Bydd arddangosfa Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll, i’w gweld yn Oriel y Parc tan 28 Mehefin a bydd yn cynnig cyfle i ddarganfod yr amrywiaeth aruthrol o fwydod o gasgliadau Amgueddfa Cymru.

Gyda chefnogaeth y rhai sy’n chwarae’r People’s Postcode Lottery, mae’r arddangosfa yn gwahodd ymwelwyr i gerdded y tu mewn i’r ‘Mwydy’ anhygoel i weld bywyd o safbwynt mwydyn. Treiddiwch i lawr i archwilio cynefin y mwydyn a gweld pa anifeiliaid sy’n cyd-fyw ag ef.

Yn ogystal â chynnig cyfle i ganfod gwybodaeth am fwydod o bob rhan o’r byd, bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys rhywogaethau sy’n byw yn agosach i gartref, fel y mwydyn lagŵn tentaclog. Dim ond mewn dau le y mae hwn wedi’i gofnodi yng Nghymru, ac mae’r ddau le hynny yn Sir Benfro.

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, y Cyng Paul Harries: “Mae’r Parc Cenedlaethol a’r dyfroedd o’i amgylch wedi’u bendithio ag amrywiaeth ryfeddol o fywyd gwyllt, a thra mae sylw’n cael ei roi yn aml i rywogaethau fel morloi ac adar môr, bydd yr arddangosfa hon yn hoelio’r sylw ar fwydod ac arwyr tanddaearol eraill nad ydynt yn cael llawer o glod fel arfer.

“Bydd yr arddangosfa yn hwyl i’r teulu cyfan, gyda ffeithiau hynod, chwedlau a gemau wedi’u seilio ar fwydod a rhywogaethau llithrig tebyg, yn ogystal â’r profiad ‘Mwydy’.”

Ychwanegodd Ashley McAvoy, rheolwr arddangosfeydd teithiol, Amgueddfa Cymru: “Rydym wrth ein bodd yn dod ag arddangosfa Mwydodi Oriel y Parc. Bu Mwydod yn eithriadol o boblogaidd gyda theuluoedd yng Nghaerdydd ac yn fwy diweddar yn Aberystwyth ac rwy’n gobeithio y bydd ymwelwyr lleol â Thyddewi hefyd yn achub ar y cyfle i fwynhau’r arddangosfa ryngweithiol hon a chael golwg agos ar fwydod rhyfeddol.”

Mae Oriel y Parc yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn cael ei rheoli ganddo, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

Bydd arddangosfa Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll, i’w gweld yn Oriel y Parc tan 28 Mehefin 2020. Mae’r oriel ar agor bob dydd o 10am tan 4pm. Mae mynediad am ddim, diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, ac yn eu rheoli, ac mae’n gweithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru.

Mae’r atyniad yn oriel o safon fyd-eang, rhad ac am ddim, sy’n arddangos gwaith artistiaid yn dehongli’r dirwedd, o gasgliadau helaeth Amgueddfa Cymru.

Mae Oriel y Parc hefyd yn cynnwys Canolfan Ymwelwyr, Tŵr Artistiaid Preswyl, Ystafell Ddarganfod lle cynhelir gweithgareddau celf a natur i’r teulu, Ystafell Tyddewi lle caiff arddangosfeydd celf lleol a dosbarthiadau dan ofal y gymuned eu cynnal, a chaffi.

·         Gydag ymholiadau cyffredinol am Oriel y Parc a’r Parc Cenedlaethol, cysylltwch â Medi George, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, e-bost medig@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 01646 624867.

·         Gydag ymholiadau’n ymwneud â chasgliad Oriel y Parc neu Amgueddfa Cymru, anfonwch e-bost at Lleucu Cooke lleucu.cooke@museumwales.ac.uk neu ffoniwch 02920 573175.

A new exhibition at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre will offer you the chance to uncover worms of all shapes and sizes, from the everyday earthworm to the extraordinary bone-eating snot flower.

Wriggle: The Wonderful World of Worms, which will be on display at Oriel y Parc until 28 June, will offer the chance to discover the mind-blowing diversity of worms from the collections of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.

Supported by players of the People’s Postcode Lottery, the exhibition invites visitors to walk inside the amazing Wriggloo and see life from a worm’s point of view. Wriggle down and explore an earthworm’s habitat and see what animals live alongside them.

As well as offering a chance to unearth information about worms from all over the world, the display will also include species from closer to home such as the tentacled lagoon worm. They have only been recorded in two places in Wales, both of which are in Pembrokeshire.

Pembrokeshire Coast National Park Authority chairman Cllr Paul Harries said: “The National Park and surrounding waters are blessed with a variety of wonderful wildlife, and while we often see species such as seals and seabirds featured, Wriggle will put worms and other unsung underground heroes in the spotlight.

“The exhibition promises to be fun for the whole family, with fascinating facts, folk tales and games based on worms and similar slithery species, in addition to the Wriggloo experience.”

Ashley McAvoy, touring exhibitions manager, Amgueddfa Cymru, added: “We’re delighted to display the Wriggle exhibition at Oriel y Parc. It was hugely popular with families in Cardiff and more recently in Aberystwyth, and I hope visitors to St Davids also take the opportunity to enjoy this interactive exhibition seeing wonderful worms up close.”

Oriel y Parc is owned and run by the Pembrokeshire Coast National Park Authority and is the home of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales in Pembrokeshire.

Wriggle: The Wonderful World of Worms will be at Oriel y Parc until 28 June 2020. The gallery is open every day from 10am to 4pm. Entry is free, thanks to the support of the Welsh Government.

Kitty Parsons

Kitty Parsons

Kitty is an incomer, with five summers under her belt and the knowledge that even the wettest and greyest of winters have not diminished her love of Pembrokeshire. She knows she will never live long enough to be considered a local but hopes to leave some small mark through writing about this beautiful county and its people.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *