Carew Castle and Castell Henllys Closed Until 2021

Carew Castle is closed to the public until 2021

This is a bilingual message from the Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version.

Castell Caeriw a Chastell Henllys yn cau eu drysau tan y Flwyddyn Newydd

Mae Castell Caeriw a Phentref Oes Haearn Castell Henllys wedi cau eu drysau i’r cyhoedd tan 2021 o ganlyniad i effaith covid-19.

Er y bydd y ddau safle Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gau i ymwelwyr, bydd ysgolion a grwpiau’n dal yn gallu archebu ymweliadau ymlaen llaw.

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn parhau ar agor i bawb, gydag amrywiol arddangosfeydd yn cael eu cynnal a siopau dros dro ar agor hyd at y Nadolig.

Dywedodd James Parkin, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymwelwyr, Cymunedol a Chefn Gwlad Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Bu’n rhaid cymryd y penderfyniad anodd i gau’r ddau safle hyn fel mesur dros dro i reoli costau’r Awdurdod o ganlyniad i effaith y pandemig Coronafeirws.

“Hoffem ddiolch i’r miloedd o bobl sydd wedi ymweld â’r atyniadau hyn eleni ac edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl yn 2021.

“Mae digon o gyfleoedd eraill i fwynau’r Parc Cenedlaethol, fel ymweld ag Oriel y Parc yn Nhyddewi neu drwy bori’r holl adnoddau ar wefan y Parc Cenedlaethol.

Os hoffech chi archebu ymweliad grŵp neu ysgol â Chastell Caeriw, anfonwch e-bost i ymholiadau@castellcaeriw.com, neu i archebu ymweliad grŵp neu ysgol â Chastell Henllys, anfonwch e-bost i ymholiadau@castellhenllys.com.

I gael manylion am holl ddigwyddiadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys y rheini sy’n cael eu cynnal yn Oriel y Parc, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol am y coronafeirws, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/coronafeirws.

Carew Castle and Castell Henllys Close Their Doors Until the New Year

Carew Castle and Castell Henllys Iron Age Village have closed their doors to the general public until 2021 due to the impact of Covid-19.

Although the two Pembrokeshire Coast National Park Authority sites will be closed to visitors, they will still be accepting bookings in advance from schools and groups.

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre will remain open to all, with a range of exhibitions and pop-up shopping events in the run-up to Christmas.

National Park Authority director of countryside, community and visitor services James Parkin said: “The difficult decision to close these two sites has been taken as a temporary measure to reduce the Authority’s costs as a result of the impact of the coronavirus pandemic.

“We would like to thank the thousands of people that visited these attractions this year and look forward to welcoming you back in 2021.

“There are still plenty of opportunities to enjoy the National Park, from visiting Oriel y Parc in St Davids or by accessing information on the National Park website.”

To make a school or group booking for Carew Castle please email enquiries@carewcastle.com, or to make a school or group booking for Castell Henllys email enquiries@castellhenllys.com.

For details of all National Park Authority events, including those being held at Oriel y Parc, visit www.pembrokeshirecoast.wales/events.

For the latest coronavirus updates from the National Park Authority visit www.pembrokeshirecoast.wales/coronavirus.

Kitty Parsons

Kitty Parsons

Kitty is an incomer, with five summers under her belt and the knowledge that even the wettest and greyest of winters have not diminished her love of Pembrokeshire. She knows she will never live long enough to be considered a local but hopes to leave some small mark through writing about this beautiful county and its people.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *