Carew Causeway Closures

This is a bilingual message from the National Park. Please scroll down for the English version.

Rhybuddio cerddwyr am gau sarnau Caeriw

Bydd llwybr cerdded poblogaidd yn ne sir Benfro ar gau ar gyfer gwaith atgyweirio hanfodol o ddydd Llun 22 Chwefror am nifer o wythnosau.

Mae’r sarn yng Nghastell Caeriw yn rhan o daith gerdded sy’n filltir o hyd o amgylch Llyn y Felin, a bydd ar gau yn gyfan gwbl am oddeutu tair wythnos i ddechrau, gyda rhagor o waith yn bosib wrth i’r gwaith fynd rhagddo.

Dywedodd Swyddog Prosiectau Adeiladau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Andrew Muskett: “Bydd llawer o’r gwaith hanfodol yn canolbwyntio ar ardal y llifddorau, a bydd yn cynnwys gwaith i helpu i atal dŵr rhag gollwng drwy’r strwythur ac atgyweirio giatiau’r llifddorau.

“Er y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau gynted â phosib, mae’n anodd rhoi’r union ddyddiadau ar hyn o bryd oherwydd amodau’r llanw a’r ffaith bod y gwaith o dan y ddaear.”

Mae’r sarn restredig Gradd II* yng Nghastell a Melin Heli Caeriw yn rhan o’r unig Felin Heli a Sarn sydd ar ôl yng Nghymru, sy’n dyddio’n ôl i 1541.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli Castell, Melin a sarn Caeriw ar brydles hirdymor gan Ystâd Caeriw.

Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r gwaith.

Walkers Warned of Carew

Causeway Closures

A popular South Pembrokeshire walking route will be closed for essential repairs from Monday 22 February for a number of weeks.

The causeway at Carew Castle, which forms part of a mile-long walk around the Millpond, will be completely closed for around three weeks initially, with further closures possible as work progresses.

National Park Authority building projects officer Andrew Muskett said: “Much of the essential work will focus on the sluice area and will include work to help prevent water leaking through the structure and repairs to the sluice gates.

“While the work will be completed as soon as possible, it is difficult to give exact dates at this time due to the tidal conditions and the fact the work is below ground.”

The Grade II* listed causeway at Carew Castle and Tidal Mill is part of the only remaining Tidal Mill and Causeway in Wales, dating back to 1541.

The National Park Authority manages Carew Castle, Mill and causeway on a long-term lease from the Carew Estate.

The work will be funded by the Welsh Government.

Kitty Parsons

Kitty Parsons

Kitty knows that she will always be an incomer, but this is to be her sixth summers. The wet and grey days of winters have not diminished her love of Pembrokeshire, but she is always grateful for the golden light of spring and summer. Her love of the sea sustains her even through the darkest of days and she can often be found at high tide bobbing about in Fishguard harbour at high tide, often with seals in attendance. When not freezing in water she is usually at her computer. She says" Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *