Tagged: carew castle

Murder Mystery to Solve at Carew Castle

This message is bilingual. Scroll down for the English version. Digwyddiad llorio’r llofrudd yn addo bod yn noson anfarwol yng Nghastell Caeriw   Bydd noson llorio’r llofrudd, gyda thema hanesyddol, yn cael ei chynnal...

Holiday Fun Unlimited

  This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version. Mwynhewch hanner tymor yn llawn hanes, helfeydd trysor a hwyl ar thema jiwbilî ar Arfordir Penfro...

Dogs Have Their Day at Last

Mark Everson from Carew Castle has sent some information regarding its Doggy Day Out. It is a way off yet, on 10 September, but it’s the first big event in a while because of...

Carew Castle Car Show Returns

 This is a bilingual article. Please scroll down for the English version   Sioe Geir Castell Caeriw yn dychwelyd yn ystod Gŵyl Banc mis Mai  Bydd sioe geir boblogaidd yn dychwelyd i dir Castell...

Upcoming Tours at Carew Castle

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version. Mae’r haf wedi cyrraedd Castell a Melin Heli Caeriw gyda theithiau arbenigol godidog Mae hi’n argoeli i...

Carew Causeway Closures

This is a bilingual message from the National Park. Please scroll down for the English version. Rhybuddio cerddwyr am gau sarnau Caeriw Bydd llwybr cerdded poblogaidd yn ne sir Benfro ar gau ar gyfer...