Tagged: coast national park

Poetry in Motion

Scroll down for the English version Nod y Llwybr Blychau Barddoniaeth yw ysbrydoli pobl i ysgrifennu cerddi eu hunain am fyd natur Mae blychau barddoniaeth wedi cael eu gosod o amgylch Parc Cenedlaethol Arfordir...

Green Scheme Grants Available

  Ariannu dyfodol byd natur: Ailagor cynllun grantiau bach Gweithredu dros Natur  Mae croeso i gyfathrebiadau, mudiadau a busnesau yn Sir Benfro gyflwyno cais i gynllun poblogaidd sy’n ceisio cefnogi cadwraeth gadarnhaol a gweithredu amgylcheddol...

Seaside Visitors Urged to Plan Ahead

The following article is in Welsh and English. Scroll down for the English version   Awdurdod y Parc yn annog pobl i gynllunio ymlaen llaw wrth i’r gwyliau ysgol ddechrau Mae pobl yn cael...

Free Breakfast for Businesses

This article is in Welsh and English. Scroll down for the English version.   Cyfle i fwynhau brecwast busnes gydag Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro Dyma gyfle unigryw i berchnogion busnes lleol rwydweithio gyda’i gilydd,...

Your National Park Needs You

This article is in Welsh and English. Scroll down for the English version. Elusen y Parc Cenedlaethol yn gofyn am gymorth gwirfoddolwyr Wrth i Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro ddathlu ei phen-blwydd yn bump oed,...

Why Not Host a Puffin Party?

This is a bilingual post from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version Beth am gynnal Parti Pâl i ddathlu pumed pen-blwydd Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir...

Taking a Lead on Animal Safety

The following article is from Pembrokshire Coast National Park. Please scroll down for the English version   Annog perchnogion cŵn i gadw eu cŵn ar dennyn er mwyn cadw anifeiliaid yn ddiogel yng nghefn...

Archaeology Day’s 20th Anniversary

This article is in Welsh and English. Please scroll down for the English Version.   Tocynnau ar gyfer yr 20fed Diwrnod Archaeoleg blynyddol ar werth nawr Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn falch...