Celebration of Welsh Culture and the Annual Dragon Parade

Dragon Parade in St Davids

Baner Dewi Sant yn thema ar gyfer Gorymdaith y Ddraig Oriel y Parc

Issued by Kate Gravell, National Park Authority Communications. English version below.

Gwahoddir ysgolion a grwpiau lleol i gymryd rhan yng ngorymdaith flynyddol Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Gorymdaith y Ddraig, ddydd Sadwrn 29 Chwefror.

Cynhelir y digwyddiad am 11am yn Nhyddewi, a bydd yn cynnwys plant ysgol a grwpiau cymunedol lleol yn gorymdeithio drwy strydoedd dinas leiaf Prydain, ynghyd â band byw.

Dywedodd Claire Bates, Rheolwr Oriel y Parc: “Thema’r orymdaith yn 2020 yw ‘Du ac Aur’, gan adleisio lliwiau baner Dewi Sant. Rydym yn gobeithio creu arddangosfa weledol drawiadol o ddreigiau du ac aur i ddathlu nawddsant Cymru.”

Os hoffech chi neu eich ysgol gymryd rhan, ffoniwch Oriel y Parc ar 01437 720392 neu anfonwch e-bost at info@orielyparc.co.uk i gofrestru eich diddordeb yn yr orymdaith.

Cyhoeddwyd gan Kate Gravell, Adran Gyfathrebu Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ffôn 01646 624822 neu e-bost kateg@pembrokeshirecoast.org.uk

Join Oriel y Parc for a celebration of Welsh culture on Saturday 29 February with the annual Dragon Parade in St Davids.

Schools and local groups are invited to take part in Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre’s annual Dragon Parade on Saturday 29 February.

The event will be held at 11am in St Davids, and will feature local schoolchildren and community groups processing through the streets, accompanied by a live band.

Claire Bates, manager of Oriel y Parc, said: “The theme for the parade in 2020 is ‘Black and Gold’, echoing the colours of the flag of St David. We hope to create an impressive visual display of black and gold dragons to celebrate the patron saint of Wales.”

If your group or school would like to get involved please call Oriel y Parc on 01437 720392 or email info@orielyparc.co.uk to register your interest in the parade.

Issued by Kate Gravell, National Park Authority Communications, tel 01646 624822 or email kateg@pembrokeshirecoast.org.uk

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...