New Ranger for National Park

This article from Pembrokeshire Coast National Park is bilingual. Please scroll down for the English version

Parcmon newydd yn symud o’r brifddinas i Arfordir Penfro

Mae’r aelod mwyaf newydd o Dîm Parcmyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ateb galwad y môr o’r diwedd, ar ôl symud i’r arfordir wedi blynyddoedd o ymweliadau gwirfoddoli.

Mae Vicky Sewell, sy’n dod o Gaerdydd yn wreiddiol ond sydd hefyd wedi byw ym Mryste, Llundain, Seland Newydd a Norfolk, yn gyfarwydd iawn â Sir Benfro, a hithau wedi gwirfoddoli ar Ynys Sgomer ers dros ddegawd.

Dywedodd Vicky, sydd newydd ddechrau yn ei rôl newydd yn ddiweddar oherwydd yr oedi a achoswyd gan bandemig y Coronafeirws: “Rydw i’n awyddus i gwrdd â’r cymunedau yn fy ardal a datblygu’r rôl sefydledig hon, ac rydw i’n edrych ymlaen yn arw at weithio gyda gwirfoddolwyr ac ysgolion.

“Rydw i hefyd yn falch o fod yn gweithio mewn tîm mor ymroddedig, ar ôl gweld eu gwaith yn uniongyrchol yn ystod wythnosau cyntaf fy swydd newydd.”

Mae Ardal De-orllewin y Parc Cenedlaethol yn ymestyn o Nolton Haven o amgylch Penrhyn Marloes a Dale, hyd at Aberdaugleddau, yn ogystal â glannau gorllewinol Aber y Daugleddau i fyny mor bell â Phont Canaston.

I gysylltu â Vicky, anfonwch e-bost i vickys@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 07866 771123.

I gael rhagor o wybodaeth am Barcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol ewch i https://www.arfordirpenfro.cymru/i-ysgolion-ac-addysgwyr/eich-parcmon/ neu hoffwch dudalen Facebook Parcmyn Arfordir Penfro: https://www.facebook.com/pembscoastrangers/.

Vicky Sewell is the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new South West Area Ranger.

Vicky Sewell is Coast National Park’s New South West Area Ranger

The Pembrokeshire Coast National Park Authority Ranger Team’s newest recruit has finally answered the call of the sea, having moved to the coast after years of volunteering visits.

Vicky Sewell, who is originally from Cardiff but has also lived in Bristol, London, New Zealand and Norfolk, is no stranger to Pembrokeshire, having volunteered on Skomer Island for more than a decade.

Having only recently started in her new role due to delays caused by the pandemic, Vicky said: “I am eager to meet the communities in my patch and develop this established role, and am really looking forward to working with volunteers and schools.

“I’m also happy to be working in such a dedicated team, having seen their work first-hand during the first few weeks of my new role.”

The South West Area of the National Park stretches from Nolton Haven around the Marloes and Dale Peninsulas, across as far as Milford Haven, as well as the western banks of the Daugleddau Estuary up as far as Canaston Bridge.

To contact Vicky email vickys@pembrokeshirecoast.org.uk or call 07866 771123.

To find out more about the National Park Authority’s Rangers, visit https://www.pembrokeshirecoast.wales/for-schools-and-educators/your-national-park-area-ranger/ or like the Pembrokeshire Coast Rangers Facebook page: https://www.facebook.com/pembscoastrangers/.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...