Dragons on Parade Online

This is a bilingual message from the National Park. Please scroll down for the English version.

Defnyddiwch eich doniau creadigol ac ymunwch â Pharêd y Ddraig Ddigidol Oriel y Parc

Mae Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn gwahodd pobl o bob oed a gallu i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn rhithiol eleni drwy ‘Dynnu Llun Draig’ a rhannu eu lluniau drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae Oriel y Parc yn gosod her ichi dynnu llun a chreu Draig Ddydd Gŵyl Dewi arbennig ar gyfer Parêd y Ddraig Ddigidol ar ddydd Llun 1 Mawrth, i ddathlu nawddsant y genedl ar y cyfryngau cymdeithasol mewn dathliad cadarnhaol o bopeth Cymreig.

Meddai Rheolwr Oriel y Parc, Claire Bates: “A hithau yn ninas Tyddewi yn Sir Benfro, byddai Oriel y Parc fel arfer yn dathlu’r diwrnod arbennig drwy drefnu Gorymdaith y Ddraig drwy’r ddinas. Mae plant ysgol lleol a grwpiau cymunedol fel arfer yn gorymdeithio drwy’r strydoedd gyda dreigiau wedi’u creu’n arbennig a band.

“Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, nid yw hyn yn bosibl eleni, felly mae Oriel y Parc yn annog pobl i aros gartref, dylunio draig a dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn ddigidol.”

Rhannwch eich creadigaethau ag Oriel y Parc ar y cyfryngau cymdeithasol ar 1 Mawrth gan ddefnyddio’r hashnod ‘Parêd y Ddraig’ drwy:

Fel arall, anfonwch lun o’ch draig dros yr e-bost i: info@orielyparc.co.uk a bydd Oriel y Parc yn eu cyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth am Oriel y Parc ewch i www.orielyparc.co.uk.

Celebrate St David’s Day by ‘Drawing a Dragon’ and joining in Oriel y Parc’s Digital Dragon Parade on Monday 1 March.

Draw on Your Creative Talents and
Join Oriel y Parc’s Digital Dragon Parade

Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre is inviting people of all ages and abilities to celebrate St David’s Day virtually this year by ‘Drawing a Dragon’ and sharing their designs via social media.

Oriel y Parc challenges you to draw, create and make a special St David’s Day Dragon for a Digital Dragon Parade on Monday 1 March, to celebrate the nation’s patron saint and to fill social media feeds with positivity in a celebration of all things Welsh.

Oriel y Parc manager Claire Bates said: “Located in the patron saint’s city of St Davids in Pembrokeshire, Oriel y Parc would normally celebrate the special day by organising a Dragon Parade throughout the city. Local schoolchildren and community groups usually walk through the streets with specially created dragon sculptures to the beat of a marching band.

“Due to Covid-19 restrictions, this is not possible this year, so Oriel y Parc is urging people to stay home, design a dragon and celebrate St David’s day digitally.”

Please share your dragon creation with Oriel y Parc on social media on 1 March by using the hashtag #DragonParade via:

Alternatively email a picture of your dragon to: info@orielyparc.co.uk and Oriel y Parc will post it for you.

For more information about Oriel y Parc please visit www.orielyparc.co.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...