National Park and Big Retreat Festival are Partners

This is a bilingual item. Please scroll down for the English version

Cresswell, Carew Rivers

Gŵyl Sir Benfro yn falch o enwi Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn bartner elusennol

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn falch iawn o gael ei dewis yn bartner elusennol ar gyfer Gŵyl Big Retreat Sir Benfro yn 2022. 

Mae’r Ŵyl, sy’n cael ei chynnal yng nghanol y Parc Cenedlaethol, yn gyfle i chi ailgysylltu â chi’ch hun a phobl eraill, gyda cherddoriaeth fyw, comedi a dros 200 o ddosbarthiadau a gweithdai ar amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys ffitrwydd, ioga, nofio gwyllt, byw yn y gwyllt, arddangosfeydd coginio, gweithdai gin a chelf a chrefft.

Dywedodd Amber Lort-Phillips, sef Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd yr Ŵyl: “Rydyn ni’n frwd dos natur a’r amgylchedd ac rydyn ni’n falch iawn o gefnogi Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sydd, fel ni a nifer o fusnesau eraill sy’n gweithredu yn y Parc Cenedlaethol, wedi ymrwymo i hyrwyddo cadwraeth, y gymuned leol, diwylliant a’r arfordir.

“Bydd hyd yn oed prynu tocyn yn gwneud i chi deimlo’n dda, gan y bydd yr ŵyl yn rhoi £1 o bob tocyn a fydd yn cael ei brynu i’r Ymddiriedolaeth, a bydd yr arian hwn yn cael ei wario ar wella a chynnal gwaith cadwraeth hanfodol. Bydd hyn yn cynnwys plannu a gofalu am goetiroedd a chreu dolydd sy’n denu gwenyn a gloÿnnod byw ar draws Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.”

Mae tocynnau nawr ar gael o www.thebigretreatfestival.com ar gyfer Gŵyl 2022, a fydd yn cael ei chynnal rhwng dydd Iau 3 Mehefin a dydd Sul 6 Mehefin 2022.

I gael rhagor o wybodaeth am Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru.

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen sydd wedi’i chofrestru gan Gomisiwn Elusennau’r DU. Rhif cofrestru’r elusen yw 1179281.

Image by silviarita from Pixabay

Pembrokeshire Coast National Park Trust says it is thrilled at being chosen as a charity partner for the county’s spectacular Big Retreat Festival in 2022. 

The Big Retreat, which takes place in the heart of National Park, offers the chance to reconnect with yourself and with others, with live music and comedy and more than 200 classes and workshops on a wide range of subjects, including fitness, yoga, wild swimming, bushcraft, cookery demos, gin workshops, and arts and crafts.

Amber Lort-Phillips, CEO and co-founder of the Big Retreat, said: “We are passionate about nature and the environment and are delighted to support the Pembrokeshire Coast National Park Trust who, like us and many other businesses operating in the National Park, are committed to championing conservation, the local community, culture and coastline.

“Even your ticket purchase will make you feel good, as the festival will be donating £1 for every ticket sold to the Trust, which will be spent on enhancing and maintaining vital conservation work. This will include planting and caring for woodlands and creating bee- and butterfly-friendly meadows across the Pembrokeshire Coast National Park.”

Festival tickets are available now from www.thebigretreatfestival.com for the 2022 Festival, which will run from Thursday 3 June to Sunday 6 June 2022.

For more information about Pembrokeshire Coast National Park Trust, go to www.pembrokeshirecoastnationalparktrust.wales.

The Pembrokeshire Coast National Park Trust is a charity registered by the UK Charity Commission. Its registered charity number is 1179281.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...