Carew Castle’s Open Air Theatre Returns

This is a bilingual message. Please scroll down for the Welsh version

The Great Gatsby

Carew Castle, managed by Pembrokeshire Coast National Park Authority, will come to life with three sparkling productions this July and August, including The Great Gatsby, Dick Barton: Flight of the Phoenix, and David Walliams’ Mr Stink. Booking is essential at www.carewcastle.com.

As well as a low-backed chair or rug, visitors are advised to bring warm clothes, a torch and food and drink for a picnic. Hot drinks will be available to buy.

On Tuesday 27 July, Heartbreak Productions and the Nick Carraway Quartet present an evening of 1920s jazz for the classic bittersweet love story of The Great Gatsby. £15 adult, £12.50 concession, £10 child, £46 family (two adults, two children). Doors open 6pm, show starts at 7pm.

Red Herring Theatre returns to Carew Castle from Monday 2 August to Friday 6 August to present the family-friendly comedy Dick Barton: Flight of the Phoenix. Special Agent Barton, of the BBC’s 1940s radio serial, takes to the stage in his most death-defying adventure yet. Will Dick’s courage finally crack and his stiff upper lip tremble with fear when he meets the fiendishly fearsome Mr Huge? £12 adult, £10 concession, £8 child, £35 family (two adults, two children). Doors open 6pm, show starts 7pm.

On Tuesday 24 August David Walliams’ bestseller Mr Stink is brought to the stage for ages seven-plus. Chloe’s smelly new friend, Mr Stink, is not welcome to a tenth birthday party organised by everyone’s favourite MP candidate, Janet Crumb. £15 adult, £12.50 concession, £10 child, £46 family (two adults, two children).

Doors open 5.45pm, show starts at 6.30pm. Ice cream will be available.

As well as a low-backed chair or rug, please bring warm clothes, a torch and a picnic if desired. Hot drinks are available to purchase.

Please note tickets are non-refundable and the performance will go ahead in wet weather. For more information and bookings, please go to www.carewcastle.com.

Dick Barton: Flight of the Phoenix

I’w ryddhau ar unwaith                                

Creu atgofion yn Nosweithiau Theatr Awyr Agored Castell Caeriw

Dewch â’ch blancedi, cadeiriau cefn isel, picnics a phrosecco a dewch â’ch ffrindiau a theulu at ei gilydd ar gyfer haf cofiadwy o adloniant theatr awyr agored gwych yng Nghastell Caeriw.

Bydd y Castell, sy’n cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn dod yn fyw gyda thri chynhyrchiad arbennig ym mis Gorffennaf a mis Awst, yn cynnwys The Great Gatsby, cynhyrchiad gan Dick Barton Special Agent, a Mr Stink gan David Walliams. Rhaid archebu lle yn www.carewcastle.com.

Ddydd Mawrth 27 Gorffennaf, gwisgwch eich dillad gorau, rhowch gynnig eto ar y Charleston ac ymunwch â Heartbreak Productions a phedwarawd Nick Carraway am noson o jazz yr 1920au, ar gyfer stori gariad chwerw-felys glasurol The Great Gatsby. Dewch â’ch prosecco – mae cyfnod y Gwahardd ar ben! £15 oedolyn, £12.50 consesiwn, £10 plentyn, £46 teulu (dau oedolyn, dau blentyn). Bydd y drysau’n agor am 6pm, a’r sioe yn dechrau am 7pm.

Mae Theatr Red Herring yn dychwelyd i Gastell Caeriw o ddydd Llun 2 Awst tan ddydd Gwener 6 Awst i gyflwyno’r gomedi wych hon sy’n addas i’r teulu, Dick Barton: Flight of the Phoenix. Mae Special Agent Barton, o gyfres radio 1940au’r BBC, yn camu i’r llwyfan yn ei antur fwyaf dychrynllyd eto. A fydd dewrder Dick yn diffygio o’r diwedd a’i wefus uchaf yn crynu ag ofn wrth iddo gwrdd â’r brawychus ddidosturus Mr Huge? £12 oedolyn, £10 consesiwn, £8 plentyn, £35 teulu (dau oedolyn, dau blentyn). Bydd y drysau’n agor am 6pm, a’r sioe yn dechrau am 7pm.

David Walliams’ best-selling Mr Stink comes to life on 24 August at Carew Castle.

Ddydd Mawrth 24 Awst, bydd Mr Stink, cymeriad doniol David Walliams, sydd wedi gwerthu’n aruthrol ac sy’n cyffwrdd â’r galon, yn dod i’r llwyfan ar gyfer plant 7 oed a hŷn gan Heartbreak Productions. Nid oes croeso i ffrind newydd drewllyd Chloe, Mr Stink, mewn parti degfed pen-blwydd sy’n cael ei drefnu gan Janet Crumb, ymgeisydd i fod yn Aelod Seneddol.

£15 oedolyn, £12.50 consesiwn, £10 plentyn, £46 teulu (dau oedolyn, dau blentyn).

Bydd y drysau’n agor am 5.45pm, a’r sioe yn dechrau am 6.30pm. Bydd hufen iâ ar gael.

Yn ogystal â chadair cefn isel neu flanced, dewch â dillad cynnes, tortsh a phicnic os dymunwch. Mae diodydd poeth ar gael i’w prynu.

Nid oes posib cael arian yn ôl am y tocynnau a bydd y perfformiad yn cael ei gynnal mewn tywydd gwlyb. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i www.carewcastle.com.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...