Coast National Park Trust News

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version


Ymddiriedolaeth y Parc Cenedlaethol yn dathlu digwyddiad cyntaf 2021

Yn ddiweddar cynhaliodd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei digwyddiad cyntaf o’r flwyddyn yn yr Oriel yng Trefdraeth, Sir Benfro. 

Roedd y digwyddiad yn gyfle i lif cyson o ymwelwyr ddysgu mwy am waith yr Ymddiriedolaeth, ac roedd yn cyd-daro ag arddangosfa yn yr oriel gan yr artist tirluniau enwog o Sir Benfro, Gillian McDonald.

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth i gefnogi a hybu cadwraeth, cymunedau a diwylliant ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Ers lansio’r elusen yn haf 2019, mae dros 13 o brosiectau wedi cael eu cefnogi. Mae’r rhain yn cynnwys prosiectau addysg, creu mwy o ddolydd, gwaith i fynd i’r afael â rhywogaethau estron goresgynnol a chynllun i gefnogi pryfed peillio ar hyd Llwybr yr Arfordir.

Os hoffech chi ddysgu mwy am waith yr elusen neu gael eich gwahodd i ddigwyddiadau yn y dyfodol, cofrestrwch ar gyfer y cylchlythyr chwarterol RHAD AC AM DDIM ar www.ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru.

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen sydd wedi’i chofrestru gan Gomisiwn Elusennau’r DU. Rhif cofrestru’r elusen yw 1179281.

Pembrokeshire Coast National Park Trust recently held its first event of the year at the Gallery Yr Oriel in Newport, Pembrokeshire. 

The event offered a steady stream of visitors the chance to learn more about the work of the Trust, and coincided with an exhibition at the gallery by acclaimed Pembrokeshire landscape artist Gillian McDonald.

The Trust was set up to support and promote conservation, communities and culture in the Pembrokeshire Coast National Park. Since the launch of the charity in summer 2019, more than a dozen projects have been supported. These include education projects, the creation of more meadows, work to tackle invasive non-native species, and a scheme to support pollinators along the Coast Path.

If you would like to learn more about the work of the charity or be invited to future events, please sign up to the free quarterly newsletter at www.pembrokeshirecoasttrust.wales.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...