£20,000 Grant for Covid-Hit Charity

This is a bilingual message from Frame. Please scroll down to read the English version

 

 

 

FRAME Sir Penfro – yn cynorthwyor gymuned gyda help chwaraewyr y loteri Cod Post Cymunedol.

Mae FRAME Sir Penfro wedi ei gwobrwyo grant ardderchog o £20,000 gan yr Ymddiriedolaeth Cod Post Cymunedol er mwyn ir elusen I parhau cefnogi pobl Sir Benfro.

Mae Covid-19 wedi cael effaith difrifol ar yr elusen, yn cael effaith drwm ar yr incwm a derbyniwyd or siopau ail-defnyddio. Mae cymorth yr Ymddiriedolaeth Cod Post Cymunedol, sydd yn ymddiriedolaeth i cynnig arian; codwyd gan chwaraewyr y loteri cod post, wedi ein
galluogi ni I parhau I cynnig Gwaith, hyfforddiant a galwedigaeth ir pobl anabledd o Sir Penfro.
Bydd y grant yn helpu gyda costau Gweithwyr Cynnorthwyol ac hefyd prosiectau cyffroes newydd FRAME.
Dywedwyd Paul Hughes – Prif Swyddog FRAME

“Rydym yn falch iawn o derbyn y grant gan yr Ymddiriedolaeth Cod Post Cymunedol I helpu cefnogi’r cyfundrefn drwy cyfnodau anodd a achoswyd gan Covid-19. Bydd yr arian yn galluogi ni I parhau cefnogir unigolion bregus rydym yn gweithio gyda, y cymuned lleol acfydd hefyd yn galluogi ni I diweddaru ein offer digidol”.

Diwedd Gwybodaeth pellach:

Chris Harrison
01437 769 755
charrison@frameltd.co.uk
Am fwy o wybodaeth am FRAME Sir Penfro ewch I:
www.pembrokeshire-frame.org.uk
www.facebook.com/pembrokeshireframe
www.twitter.com/pembsframe

 

 

 

Pembrokeshire FRAME supporting the community thanks to players of People’s Postcode Lottery

 

Pembrokeshire FRAME has been awarded a £20,000 grant by the Postcode Community Trust to assist the re-use charity in continuing to support the people of Pembrokeshire.

Covid has had a significant impact on the sustainability of the charity by directly affecting the income from the temporary closure of the re-use stores. The support of the Postcode Community Trust – a grant-giving trust funded by players of the People’s Postcode lottery – will help Pembrokeshire FRAME to continue offering employment, training and meaningful occupation to people with disabilities.

The grant will support the costs of support workers and new projects.

Paul Hughes, chief officer at Pembrokeshire FRAME, said: “We are grateful to receive a grant to help support the organisation in difficult times caused by the impacts of covid. Funding will assist us in supporting the vulnerable individuals we work with and the local community, and it will allow us to update our digital hardware.”

Further Information:

Chris Harrison
01437 769 755
charrison@frameltd.co.uk
For more details about Pembrokeshire FRAME visit:
www.pembrokeshire-frame.org.uk
www.facebook.com/Pembrokeshireframe
www.twitter.com/pembsframe

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...