A Walk at Skrinkle

This is a bilingual article. Please scroll down for the English version

Capsiwn: Cefnogwyr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dysgu am bwysigrwydd dolydd mewn digwyddiad arbennig i gefnogwyr yn nôl Skrinkle.

Taith gerdded bywyd gwyllt i gefnogwyr Ymddiriedolaeth y Parc Cenedlaethol

 Cafodd cefnogwyr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro weld bywyd gwyllt anhygoel yn ystod taith gerdded dywysedig drwy ddôl Skrinkle yn ddiweddar.

 Trefnwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn ystod tywydd godidog yr haf, fel ffordd o ddiolch i gefnogwyr yr Ymddiriedolaeth a thynnu sylw at bwysigrwydd dolydd ac ymgyrch Creu Mwy o Ddolydd yr Ymddiriedolaeth.

Mae ymgyrch Creu Mwy o Ddolydd wedi bod ar waith ers mis Ebrill 2019, ac mae’n ceisio gwrthdroi’r dirywiad cenedlaethol dramatig mewn dolydd blodau gwyllt dros y 75 mlynedd diwethaf. Hyd yma, mae wedi codi digon o arian i gynnal 13 o ddolydd dros gyfanswm o 132 hectar, a darparu cynefinoedd hanfodol ar gyfer pryfed peillio a bywyd gwyllt arall.

Dywedodd Jessica Morgan, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Roedd y digwyddiad Cerdded a Siarad yn Skrinkle yn gyfle gwych i arddangos canlyniadau lliwgar adfer y ddôl, a diolchwn i Libby Taylor, Rheolwr Gwasanaeth Parcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethola gyfrannodd ei harbenigedd a chreu digwyddiad hynod o bleserus. Mae Wardeiniaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi gweithio am flynyddoedd i wella bioamrywiaeth yn nôl Skrinkle, ac mae hadau o’r ddôl wedi cael eu defnyddio i greu dolydd blodau gwyllt eraill yn y Parc.

“Ar yr achlysur hwn, roedd bwrnedau chwe smotyn yn dwyn yr holl sylw, ond yn y gorffennol mae dôl Skrinkle wedi darparu rhai o’r arddangosfeydd tegeiriau gorau a’r amrywiaeth gyfoethocaf o flodau gwyllt yn y sir.”

Roedd thema adfywio’r ddôl o ddiddordeb arbennig i lawer o’r rhai a oedd yn bresennol, sydd naill ai â dolydd eu hunain, neu sy’n ystyried sefydlu rhai newydd.

I ddysgu am waith Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a digwyddiadau arbennig i gefnogwyr, cofrestrwch ar gyfer y cylchlythyr yn https://ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru/.

 

Supporters of Pembrokeshire Coast National Park Trust learned about the importance of meadows at an exclusive supporters’ event at Skrinkle Meadow

Supporters of the Pembrokeshire Coast National Park Trust were treated to a dazzling display of wildlife during a recent guided walk through Skrinkle Meadow.

The event, which took place against a backdrop of glorious summer weather, was arranged as a way of expressing thanks to Trust supporters and highlighting the importance of meadows and the Trust’s Make More Meadows campaign.

The Make More Meadows campaign has been running since April 2019, and seeks to reverse a dramatic national decline in wildflower meadows over the past 75 years. So far, it has raised enough money to support 13 meadow sites, covering a total of 132 hectares and providing vital habitats for pollinators and other wildlife.

Director of the Pembrokeshire Coast National Park Trust Jessica Morgan said: “The Walk and Talk event at Skrinkle was an excellent opportunity to showcase the colourful results of meadow restoration, and our thanks go to National Park Authority ranger service manager Libby Taylor, whose expertise turned this into a thoroughly enjoyable visit. National Park Authority wardens have worked for years to improve biodiversity at Skrinkle Meadow, and seeds from the meadow have been used to create other wildflower meadows in the Park.

“On this occasion, six-spot burnet moths stole the show, but in previous years Skrinkle Meadow has provided some of the best orchid displays and richest variety of wildflowers in the county.”

The meadow regeneration theme was of particular interest to many of the attendees, who either have meadows of their own, or are considering establishing new ones.

To learn about the work of the Pembrokeshire Coast National Park Trust and exclusive supporter events like this, sign up to the newsletter at https://pembrokeshirecoasttrust.wales/.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...