Iron Age Day Out for Competition Winner

This article is in Welsh and English. Scroll down for the English version…

Cyflwynwyd gwobr o £25 gan y Cynghorydd Di Clements i Katie Jennings (yr enillydd) a’i chwaer Amy, fel rhan o gystadleuaeth Dolydd Hudolus yn Sioe Sir Benfro eleni. Mwynhaodd yr enillydd daith dywys o amgylch Pentref Oes Haearn Castell Henllys o dan arweiniad aelod o staff Dr David Howells (enw arall – Caerwen!) fel rhan o’r wobr.

Enillydd Hud y Dolydd yn Sioe’r Sir eleni

Yn Sioe Amaethyddol Sir Benfro eleni ym mis Awst, dathlwyd 70 mlynedd ers sefydlu Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro drwy arddangos gwaith amrywiol Awdurdod y Parc, gan gynnwys cadwraeth a mynediad at olygfeydd godidog o’r tir a’r arfordir drwy Lwybr Arfordir Penfro.

Roedd panel Hud y Dolydd, a gafodd ei greu gan yr artist lleol, Fran Evans, yn gyfle i ymwelwyr weld amrywiaeth eang o fflora a ffawna bioamrywiol lleol mewn cystadleuaeth, gyda’r enillydd yn cael ei ddewis i ennill gwobr o £25 a diwrnod i’r teulu yn un o safleoedd yr Awdurdod.

Cyflwynodd Cadeirydd yr Awdurdod, y Cynghorydd Di Clements, siec i’r enillydd, Katie Jennings, ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys.

Dywedodd y Cynghorydd Clements, “Roedd hi’n bleser cwrdd â Katie a’i theulu – mae’r gystadleuaeth, ymysg gweithgareddau eraill yn Sioe eleni a oedd yn cynnwys arddangosfa o wenyn, gwneud printiadau a chanhwyllau cŵyr i blant, a gweithgaredd hyfryd “enw’r blodyn gwyllt”, yn tynnu sylw at y bioamrywiaeth hynod o fregus a chymhleth sydd yn y Parc Cenedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth am Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys gwybodaeth am raglenni ysgolion, cyfleoedd gwirfoddoli, gwybodaeth am gerdded, gwybodaeth am gynllunio a mwy, ewch i www.arfordirpenfro.cymru.

Cllr Di Clements presents prizewinner Katie Jennings and her sister Amy with £25. Castell Henllys staff member Dr David Howells (aka Caerwen) showed the winner around the Iron Age Village as part of the prize

The 70th anniversary of the Pembrokeshire Coast National Park was celebrated at this year’s Pembrokeshire Agricultural Show. A Magical Meadows panel, created by local artist Fran Evans, gave the opportunity for visitors to spot a wide range of biodiverse local flora and fauna in a competition, with a winner selected to win a prize of £25 and a family day out at one of the authority’s sites.

The National Park Authority’s chair, Cllr Di Clements, presented the winner, Katie Jennings, with a cheque at Castell Henllys Iron Age Fort.

Cllr Clements said: “It was a pleasure to meet Katie and family – the competition, among other activities at this year’s show, including a bee display, children’s print and beeswax candle making and a beautiful “name the wildflower” activity, highlighted the incredibly delicate and complex biodiversity within the National Park.”

For more information about the National Park Authority, including information for schools programmes, volunteering opportunities, walking information and planning information, visit www.pembrokeshirecoast.wales.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...