Free Wellbeing Workshop

This is a bilingual message from PAVS (Pembrokeshire Association of Voluntary Services). Please scroll down for the English version

From ‘use at your ease’ at Pixabay

 

“DECHRAU RHYWBETH DA GWELLA LLES PAWB YN EIN CYMUNED 

A oes gennych chi syniadau gwreiddiol o ran gwella lles pobl yn eich cymuned? 

A hoffech chi weithio gydag eraill i wneud gwahaniaeth? 

Bydd y digwyddiad undydd hwn ar 24 Tachwedd yn dod â chymunedau Crymych a Threfdraeth ynghyd i gydweithio. Yn ystod y dydd, byddwch yn gweithio mewn timau bychain i ddatblygu syniadau newydd ar sut i wella lles pobl ar draws ardal y Preseli. 

Faint mae’n gostio? 

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Byddwn yn dechrau’r diwrnod gyda lluniaeth, bydd cinio yn cael ei ddarparu a bydd lluniaeth yn ystod y prynhawn hefyd. 

Ble a phryd mae’n digwydd? 

10 am – 4 pm Iau 24 Tachwedd yn Trewern Arms Hotel, Nevern, Pembs SA42 0NB. 

Sut alla i gymryd rhan? Archebwch le ar Eventbrite: https://tinyurl.com/Startsomethinggood 

Neu cysylltwch â Jo Hobson, Swyddog Datblygu Gofal Preseli joanne.hobson@pavs.org.uk Ffôn: 0797735871 

 

From Gerd Altmann at Pixabay

 

Do you have fresh ideas to improve the wellbeing of people in your community?

Would you like to work with others to make a difference?

A one-day event on 24 November will get the Crymych and Newport community working together; during the day you’ll be working in small teams to develop fresh ideas to improve wellbeing across the Preseli area.

The event is totally free. We will start the day with refreshments, provide lunch and there will refreshments during the afternoon.

Where and when is it happening? Trewern Arms Hotel in Nevern, SA42 0NB, 10am-4pm on Thursday 24 November.

You can book a place via Eventbrite: https://tinyurl.com/Startsomethinggood.

Or contact Jo Hobson, Preseli Cares development officer: joanne.hobson@pavs.org.uk / 0797735871.

The workshop will be delivered as part of the Pembrokeshire Community Renewal Fund Enterprise and Skills programme.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...