Classic Cars Return to Carew

The following item is in Welsh and English. Please scroll down for the English version

Ceir Clasurol yn dychwelyd i Gastell Caeriw ddydd Llun Gŵyl y Ban

 Bydd y Castell – sydd â hanes yn dyddio’n ôl 2,000 o flynyddoedd – yn arddangos rhai o’r ceir clasurol a’r hen gerbydau gorau ddydd Llun 1 Mai.

Bydd Castell Caeriw – sy’n cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – unwaith eto yn croesawu ceir, beiciau modur a cherbydau milwrol trawiadol yn y digwyddiad blynyddol hwn.

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Castell a Melin Heli Caeriw: “Mae’n rhaid bod pobl yn mwynhau gweld y cerbydau yma mewn cyflwr gwych o flaen y Castell sydd wedi’i warchod yn ofalus gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ers blynyddoedd lawer, oherwydd dyma un o’r digwyddiadau mwyaf poblogaidd sydd gennym ni.”

Bydd y digwyddiad eleni’n cynnwys arddangosfeydd o feiciau oddi-ar-y-ffordd, arddangosiad o feiciau o Glwb Beiciau Modur Clasurol Arberth, a detholiad o geir clasurol. Bydd y ceir clasurol hyn yn cynnwys Ferrari Dino 246 GT, Morgan Roadster 3.7, Chevorolet Belair 1958, AC Cobra 1979 a Lotus 7, ymysg llawer o geir eraill.

Bydd rhagor o adloniant ar gael gyda ffair stondinau a reidiau gan Atyniadau Sir Benfro, a bydd y plant yn gallu dathlu’r Coroni drwy gymryd rhan mewn helfa drysor hwyliog ar thema Brenhinoedd a Breninesau am £2.

Bydd Ystafell De Nest ar agor drwy gydol y digwyddiad, gan gynnig rholiau cig moch a diodydd poeth yn y bore, a’r dewis arferol o ginio cartref a chacennau am weddill y dydd. Mae ymwelwyr hefyd yn cael eu hannog i gael golwg ar Gastell mawreddog a Melin Heli Caeriw yn ystod eu hymweliad, er mwyn cael gwybod mwy am y digwyddiadau a’r cymeriadau lliwgar a gyfrannodd at hanes diddorol y safle hwn.

Caiff y digwyddiad Ceir Clasurol yng Nghastell Caeriw ei gynnal rhwng 10am a 3pm, a bydd y Castell ar agor rhwng 10am a 4:30pm. Codir tâl mynediad arferol. Oedolion £7, Plant £5, Gostyngiadau £6 a Thocyn Teulu (dau oedolyn a dau o blant) £20.

Cofiwch na fydd y digwyddiad yn mynd rhagddo os bydd y tywydd yn wael. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/castell-caeriw neu dilynwch dudalen Facebook Castell Caeriw (Carew Castle and Tidal Mill) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau.

I ddod o hyd i’r digwyddiadau eraill a fydd yn cael eu cynnal ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystod Gŵyl y Banc eleni a drwy weddill y flwyddyn, ewch i www.www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

 

Carew Castle, which is managed by Pembrokeshire Coast National Park Authority, will once again host some of the finest classic cars and vintage vehicles on Monday 1 May.

Carew Castle and Tidal Mill manager Daisy Hughes said: “There must be something about seeing these lovingly preserved vehicles against the backdrop of a castle, as this event continues to be one of our most popular.”

This year’s event will include a demonstration of off-road trials bikes, a display of bikes from Narberth Classic Motorcycle Club and a selection of classic cars, including a Ferrari Dino 246 GT, Morgan Roadster 3.7, 1958 Chevrolet Belair, AC Cobra 1979 and a Lotus 7.

Further entertainment will be provided by funfair stalls and rides from Pembrokeshire Attractions, while children will be able to celebrate the upcoming coronation by taking part in a Kings and Queens treasure trail for £2.

Nest Tearoom will be open throughout the event. Visitors are also encouraged to explore the Castle and Tidal Mill during their visit, to find out more about the events and colourful characters that shaped this site’s fascinating history.

The Classic Cars at Carew Castle event will take place from 10am to 3pm, with the castle open from 10am to 4.30pm. Normal admission charges apply: adults £7, children £5, concessions £6, family ticket (two adults and two children) £20.

Please note that if there is bad weather, the event may not take place. For more information visit www.carewcastle.com or follow Carew Castle’s Facebook page (Carew Castle and Tidal Mill) for event updates.

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...