The Joy of Eight

What does it feel like to be eight? Do you remember? … A Sweetshop Revolution production in association with Memo Arts Centre, Torch Theatre and Aberystwyth Arts Centre aims to bring those memories flooding back in a production called I Am 8  at the Torch Theatre, Milford Haven, on 7 June.

The director of I Am 8, Sally Marie, had forgotten quite what it feels like to be eight years old… So she got together seven dancer friends and went out and asked eight-year-olds from all across Wales what being eight means to them.

“It means bouncing and jumping and leaping and being happy and feeling lonely and loving being with your friends,” said Sally who went on to make this show about bouncing, and leaping, and…well, you get the idea.

I Am 8 is a fun and playful look at childhood hopes and dreams, suitable for eight-year-olds of all ages.

“It reminded me of how much I love being with my friends” and “It made me feel playful” said some audience members.

I Am 8 is at the Torch Theatre on Wednesday 7 June at 7.30pm. Tickets £12 / child: £8. Box office 01646 695267 or torchtheatre.co.uk. 

BETH MAE’N TEIMLO FEL I FOD YN WYTH MLWYDD OED I CHI?

Beth mae’n teimlo fel i fod yn wyth mlwydd oed? Ydych chi’n cofio? … Bydd cynhyrchiad Sweetshop Revolution mewn cydweithrediad â Chanolfan Celfyddydau Memo, Theatr y Torch a Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth yn datgelu’r cyfan a bydd yn dod â’r holl atgofion hynny yn ôl mewn cynhyrchiad o’r enw I AM 8 – yn Theatr y Torch fis Mehefin. 

Ar ddydd Mercher 7 o Fehefin am 7.30pm paratowch eich hun i ddychwelyd yn ôl i’r amserau rhyfedd hynny, ond di-ofal wrth i I AM 8 rannu’r amserau anodd hynny.

Roedd cyfarwyddwr I AM 8, Sally Marie, wedi anghofio’n union fel ydoedd i fod yn wyth mlwydd oed .. ac os ydych am greu sioe ar gyfer y rheiny sydd yn wyth mlwydd oed a’u teuluoedd; wel, mae hynny’n bach o broblem. Felly, cafodd Sally saith o’i ffrindiau a oedd yn ddawnswyr ynghyd a gofyn i blant wyth oed ar draws Cymru gyfan beth mae bod yn wyth mlwydd oed yn golygu iddyn nhw.

“Golyga bownsio, a neidio, a thasgu a bod yn hapus a theimlo’n unig a dwlu bod gyda’ch ffrindiau,” meddai Sally a aeth ymlaen i greu’r sioe hon am fownsio, a thasgu, ac…wel, rydych yn cael y syniad. A nawr mae eich dawnswyr am rannu hyn gyda CHI!

Wedi’i ddisgrifio’n gadarnhaol fel cynhyrchiad doniol gan aelodau’r gynulleidfa, mae I AM 8 gan Sweetshop Revolution yn hwyl ac yn olwg chwareus ar obeithion a breuddwydion plentyndod, sy’n addas i’r rheiny wyth oed o bob oed.

“Fe wnaeth fy atgoffa cymaint yr oeddwn wrth fy modd yn chwarae gyda fy ffrindiau” ac “Fe wnaeth i mi deimlo’n chwareus” meddai aelodau hapus o’r gynulleidfa.

Bydd I AM 8 yn ymweld â Theatr y Torch ar ddydd Mercher 7 Mehefin am 7.30pm. Tocynnau pris llawn: £12.00 / Plentyn: £8.00. Gellir prynu tocynnau o Swyddfa Docynnau Theatr y Torch ar 01646 695267 neu torchtheatre.co.uk. 

 

Nigel Summerley

Nigel Summerley retired from The Oldie magazine to return to freelance journalism. He previously held executive staff jobs at the London Evening Standard, The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph and the Daily Express before freelancing for 20 years for newspapers including The Times, The Sunday Times, The Independent, The Guardian and the ‘i’ paper, plus a wide range of magazines. He continues to write about music, travel and health, and blogs at www.nigel-summerley.blogspot.com.

You may also like...