Underwater Magic and Drama

Scroll down for Welsh version

Nia Morais

 

The magical fable Imrie, a new Welsh-language play by Nia Morais, will be staged at the Torch Theatre, Milford Haven, on 10 June. Aimed at young adults and upwards,  it will have captions in English at every performance,

The main character, Josie, discovers a magical underwater party that’s better than any human party. It’s a world where she finds her true self – and Imrie Sallow.Above the water she feels lost in a world where she doesn’t belong, with a sister who wants her to be “happy and normal”. But a family secret emerges from the shadows of the ethereal world that changes everything.

Director Gethin Evans said: Nia brings a fresh, new and cool perspective on the experiences of young people today and we cant wait to share this shamelessly fantastical story that sets a new tone for Welsh language theatre.”

Tickets £15 (concessions £13) from the box office on 01646 695267 or www.torchtheatre.co.uk.

 

Dyma’r parti sy’n newid y byd am byth – drama newydd Gymraeg gan Nia Morais yn ymweld â’r Torch

Mewn cynhyrchiad ar y cyd rhwng Theatr y Sherman a’r Frân Wen, bydd chwedl hudol Imrie yn ymweld â Theatr y Torch ar nos Sadwrn 10 Mehefin am 7.30pm. Yn ddrama newydd gyda chapsiynau yn Saesneg ym mhob perfformiad, mae Imrie yn stori swynol ar gyfer oedolion ifanc ac i fyny am obaith a dewrder.

Mae’r prif gymeriad, Josie, yn darganfod parti tanddwr hudolus sy’n well nag unrhyw barti dynol erioed. Mae’n fyd lle mae hi’n dod o hyd i’w gwir hunan – ac Imrie Sallow. Uwchben y dŵr mae’n teimlo ar goll mewn byd lle nad yw’n perthyn, gyda chwaer sydd eisiau iddi fod yn ‘hapus a normal’. Ond daw cyfrinach deuluol i’r amlwg o gysgodion y byd nefolaidd sy’n newid popeth.

Gethin Evans yw’r Cyfarwyddwr: “Datblygwyd Imrie yn wreiddiol drwy raglen datblygu artistiaid a gynhaliwyd gan y Frân Wen gydag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Mae Nia yn dod â phersbectif ffres, newydd a chŵl ar brofiadau pobl ifanc heddiw ac ni allwn aros i rannu’r stori hynod ddigywilydd hon sy’n gosod naws newydd i’r theatr Gymreig.”

Imrie yw drama lawn gyntaf Nia Morais sy’n dilyn ei drama fer gyntaf Crafangau/Claws a ryddhawyd yng nghanol cyfnodau clo 2020 fel rhan o gyfres sain Calon Caerdydd gan Theatr y Sherman. Fe’i llwyfannwyd yn ddiweddarach mewn perfformiadau awyr agored, yn ogystal â’i gwaith yn addasu A Midsummer Night’s Dream yn Gymraeg ochr yn ochr â Mari Izzard ym mis Hydref 2022.

Gyda chapsiynau yn Saesneg ym mhob perfformiad, gall dysgwyr Cymraeg, siaradwyr Cymraeg newydd a’r di-Gymraeg ddilyn y sioe gyfan.

Bydd cynulleidfaoedd ar draws Cymru yn cael y cyfle i brofi’r chwedl hudolus hon wrth i Imrie fynd ar daith ledled y wlad, gan ymweld â Theatr y Torch ar nos Sadwrn 10 Mehefin. Tocynnau £15/ Consesiwn: £13. Gellir prynu tocynnau o Swyddfa’r Docynnau ar 01646 695267 neu ewch i visit torchtheatre.co.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...