Angela Barnes at the Torch

Scroll down for the English version

 

Angela Barnes

Taith y DU yn ymweld â’r Torch

 “A gloriously down-to-earth, straight-talking and extremely funny comic” – GUARDIAN

Mae gan Angela Barnes (Mock The Week, Live at the Apollo, 8 Out of 10 Cats Does Countdown a chyn gadeirydd The News Quiz ar BBC Radio 4) fwriadau da ond mae ceisio byw eich bywyd gorau, fel mae’n digwydd, yn hynod anodd. Bydd Angela yn ymweld â Theatr y Torch gyda’i stand-yp, straeon a jôcs na ellir eu colli ar ddydd Iau 26 Hydref.

Yn cael ei hadnabod fel un o ddigrifwyr gorau’r DU, cyfnewidiodd Angela Barnes yrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol am stand-yp yn 2010 ac nid ydyw wedi edrych yn ôl. O fewn ychydig flynyddoedd yn unig roedd hi wedi ennill Gwobr Gomedi Newydd y BBC, ac mae bellach wedi mynd ymlaen i deithiau o’r DU ac yn serennu fel seren arferol ar Mock the Week y BBC a Live at the Apollo, a Hypothetical ar Dave. Mae hi’n ffefryn mawr ar BBC Radio 4, ar ôl ymddangos ar The Now Show a The News Quiz – gan gynnwys cyfnod diweddar fel gwesteiwr. Mae hi hefyd wedi croesawu Newsjack ar BBC Radio 4 Extra. Ar wahân i hyn, mae Angela yn cyd-gynnal y podlediad poblogaidd We Are History gyda John O’Farrell (Acast).

Wedi’i disgrifio fel bod yn “gloriously down to earth, straight talking and extremely funny comic” gan y Guardian ac yn “natural born storyteller,” gan y Voice Mag, mae ei Thaith Hot Mess yn un sydd yn rhaid ei chynnwys yn eich calendr.

Bydd Angela Barnes Hot Mess yn ymweld â Theatr y Torch ar nos Iau 26 Hydref am 8pm. Tocynnau’n £16.00. 14+ yn unig. Gellir prynu tocynnau o Swyddfa Docynnau Theatr y Torch ar 01646 695267 neu ewch i torchtheatre.co.uk.

 

Comedian Angela Barnes (Mock The Week, Live at the Apollo, 8 Out of 10 Cats Does Countdown and former chair of BBC Radio 4’s The News Quiz) visits the Torch Theatre, Milford Haven, with her Hot Mess tour – stand-up, stories and jokes – on Thursday 26 October.

Barnes swapped a career in health and social care for stand-up in 2010 and hasn’t looked back. Within a couple of years she had won the BBC New Comedy Award, and has now gone on to UK tours and starring as a regular on BBC’s Mock the Week and Live at the Apollo, and Hypothetical on Dave.

She is a firm favourite on Radio 4 and has also hosted Radio 4 Extra’s Newsjack. She also co-hosts the podcast We Are History with John O’Farrell.

She was described as a “gloriously down-to-earth, straight-talking and extremely funny comic” by The Guardian and a “natural born storyteller,” by Voice Mag.

Hot Mess is at the Torch Theatre on Thursday 26 October at 8pm. Tickets are £16. Strictly 14+. Call 01646 695267 or visit torchtheatre.co.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...