Free Event Marks End of Exhibition

Scroll down for the Welsh version

Jackie Morris

 

An exhibition at Oriel y Parc National Park Discovery Centre will end with a farewell event, featuring  illustrator Jackie Morris and award-winning poet Mererid Hopwood.

The Geiriau Diflanedig – The Lost Words exhibition has been on display since June 2023, captivating visitors with its illustrations and poems exploring the relationship between language and the living world.

Based on the award-winning book by Robert Macfarlane and Jackie Morris, the touring exhibition, organised by Compton Verney, with Hamish Hamilton and Penguin Books, brought together, for the first time, the original artwork by Jackie Morris alongside the English language poems by Robert Macfarlane and Welsh language poems written by Mererid Hopwood.

The farewell event offers an opportunity to engage with two of the exhibition’s creators.

There will also be a chance to hear about Jackie’s latest project, with a preview of her work in progress for The Lost Birds.

The manager of Oriel y Parc, Rachel Perkins, said: “The success of the Geiriau Diflanedig – The Lost Words exhibition has been truly remarkable, captivating audiences of all ages and backgrounds.

“It’s been wonderful to be a part of this experience, which seeks to reintroduce the fading faces of nature to our vocabularies. We hope that many have been inspired to join the fight to reverse their plight and look forward to welcoming them as we bid farewell to this memorable exhibition.”

The farewell to The Lost Words – Geiriau Diflanedig exhibition will take place at Oriel y Parc National Park Discovery Centre on Saturday 25 May, 2pm-3.30pm. Although the event is free, booking in advance at www.pembrokeshirecoast.wales/events is essential due to limited capacity.

Further information about exhibitions and events at Oriel y Parc: www.orielyparc.co.uk.

 

Digwyddiad cymunedol ar ddiwedd yr arddangosfa boblogaidd

I gau pen y mwdwl ar arddangosfa yn Oriel y Parc, Canolfan Ddarganfod y Parc Cenedlaethol, cynhelir digwyddiad cyffrous gyda Jackie Morris, y darlunydd enwog, a’r prif-fardd Mererid Hopwood.

Mae’r arddangosfa Geiriau Diflanedig – The Lost Words wedi bod yna ers mis Mehefin 2023, ac mae wedi ysgogi ymwelwyr o bob oed a chefndir gyda cherddi sy’n procio’r meddwl a darluniau bywiog sy’n edrych ar y berthynas rhwng iaith a’r byd byw.

Yn seiliedig ar y llyfr llwyddiannus gan Robert Macfarlane a Jackie Morris, mae’r arddangosfa deithiol, a gafodd ei threfnu gan Compton Verney, gyda Hamish Hamilton a Penguin Books, wedi dod â gwaith celf gwreiddiol Jackie Morris, a cherddi Cymraeg wedi’u hysgrifennu gan Mererid Hopwood a cherddi Saesneg gan Robert Macfarlane ynghyd am y tro cyntaf erioed.

Rydyn ni bellach yn agosáu at wythnosau olaf yr arddangosfa, ac mae’r digwyddiad ffarwel yn cynnig cyfle unigryw i ymgysylltu â’r ddau berson sydd wedi creu’r arddangosfa wych hon, ac i gael cipolwg ar y prosesau creadigol a ddaeth â’r gwaith yn fyw.

Bydd cyfle hefyd i glywed am brosiect diweddaraf Jackie, gyda rhagflas o’i gwaith sydd ar y gweill ar gyfer Adar Diflanedig – The Lost Birds.

Dywedodd Rachel Perkins, Rheolwr Oriel y Parc: “Mae llwyddiant yr arddangosfa Geiriau Diflanedig – The Lost Words wedi bod yn wirioneddol ryfeddol, ac mae wedi ysgogi cynulleidfaoedd o bob oed a chefndir.

“Mae wedi bod yn wych cael bod yn rhan o’r profiad hwn, sy’n ceisio ailgyflwyno wynebau diflanedig byd natur i’n geirfa. Gobeithio bod llawer o bobl wedi cael eu hysbrydoli i droi cornel yn eu bywyd ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eu croesawu wrth i ni ffarwelio â’r arddangosfa gofiadwy hon.”

Bydd y digwyddiad i ffarwelio ag arddangosfa Geiriau Diflanedig – The Lost Words yn cael ei chynnal yn Oriel y Parc, Canolfan Ddarganfod y Parc Cenedlaethol, ddydd Sadwrn 25 Mai, rhwng 2pm a 3.30pm. Er bod y digwyddiad yn rhad ac am ddim, rhaid archebu ymlaen llaw yn www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau oherwydd prinder lle yn y lleoliad.

Mae rhagor o wybodaeth am arddangosfeydd a digwyddiadau yn Oriel y Parc ar gael yn www.orielyparc.co.uk.

 

 

 

 

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...