Fossils

Castell Henlys

illydd cystadleuaeth Darganfod y Ffosiliau yn derbyn gwobr o £50

Bu ymweliad â Sioe Sir Benfro yn fuddiol iawn i un ymwelydd craff, a enillodd £50 yng nghystadleuaeth Darganfod y Ffosiliau gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Dewiswyd Laurie-Beth Addison, sy’n un ar ddeg oed, fel enillydd ar ôl iddi ddarganfod yr holl ysgerbydau o gwmpas stondin Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Yn cyplysu â thema Blwyddyn Darganfod Llywodraeth Cymru, roedd y gystadleuaeth yn anelu at agor ffenestr o ddarganfod ar orffennol Sir Benfro, a’r amrywiaeth cyfoethog o fywyd anifeiliaid y mae wedi’u cynnal dros y milenia.

Cyflwynwyd siec am £50 i Laurie-Beth gan y Cynghorydd Paul Harries, Cadeirydd Awdurdod y Parc, mewn seremoni arbennig ym Mhentref Oes yr Haearn Castell Henllys ar ddydd Mercher, 28ain Awst. Ar ôl hyn, rhoddwyd y cyfle i Laurie-Beth a’i theulu fwynhau’r atyniad sy’n cael ei redeg gan yr Awdurdod a phrofi bywyd yn yr Oes Haearn drostyn eu hunain.

Dywedodd Delun Gibby, Rheolwr Gwasanaethau Ymwelwyr Castell Henllys: “Roedd yn bleser croesawu Laurie-Beth a’i theulu i Gastell Henllys, yr unig bentref Oes yr Haearn yn y DU, sydd wedi cael ei adeiladu ar yr union safle yr oedd ein hynafiaid yn byw 2,000 mlynedd yn ôl.”

Er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglyn â Phentref Oes yr Haearn Castell Henllys a’i galendr o ddigwyddiadau, ewch i www.castellhenllys.com os gwelwch yn dda.

Diwedd

Capsiwn: Laurie-Beth Addison yn cael ei chyflwyno gyda’i gwobr gan y Cynghorydd Paul Harrison, Cadeirydd Awdurdod Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Cyhoeddwyd gan Kate Gravell, Cyfathrebiadau’r Parc Cenedlaethol, ffôn 01646 624867 neu e-bost kateg@arfordirpenfro.org.uk.

Find the Fossils competition winner scoops £50 prize

A visit to the 2019 Pembrokeshire County Show proved lucrative for one eagle-eyed young visitor, who won £50 in the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Find the Fossils competition.

11-year old Laurie-Beth Addison was selected as the winner after finding all the skeletons hidden around the National Park Authority’s stand.

Tying in with the Welsh Government’s Year of Discovery theme, the competition aimed to open a window of discovery on Pembrokeshire’s past, and the rich variety of animal-life it has supported over the millennia.

A cheque of £50 was presented to Laurie-Beth by Cllr Paul Harries, Chair of the Park Authority, in a special ceremony at Castell Henllys Iron Age Village on Wednesday 28 August. After this, Laurie-Beth and her family were given the opportunity to enjoy the Authority-run attraction and experience life in the Iron Age for themselves.

Castell Henllys Visitor Services Manager, Delun Gibby said: “It was a pleasure to welcome Laurie-Beth and her family to Castell Henllys, the only Iron Age village in the UK, which has been reconstructed on the exact site our ancestors lived 2,000 years ago.”

For more information on Castell Henllys Iron Age Village and its calendar of events, please visit: www.castellhenllys.com.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019
Guest Writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.