National Park Christmas Fun.

Shop local and beat the Black Friday blues at the National Park Authority’s three Christmas crackers

Pembrokeshire Coast National Park Authority’s visitor attractions will be offering three chances to find festive fun, great gifts and more as the calendar counts down to Christmas.

Castell Henllys Iron Age Village, Carew Castle and Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre are hosting three distinct events, which include a chance to buy gifts, create your own and even meet Santa himself.

Castell Henllys’ Naturally Creative Christmas on Saturday 23 November will offer you the opportunity to make something unique to use as a special Christmas gift or as a decoration for your home.

Workshops will include the chance to create your own willow stars, Christmas wreaths and yule logs, with storytelling and crafts in Santa’s Grotto to entertain the little ones.

The Naturally Creative Christmas event will be open from 12 noon-6pm. Entry for adults is £8 and includes entry to the site and all workshops. Entry for children is £3 and includes entry, a visit to Santa’s Grotto and a craft activity. Parking is free.

For more information call 01239 891319 or visit www.castellhenllys.com.

Carew Castle’s Christmas Fayre on Sunday 24 November will see over 60 of the finest craft and food producers in the county nestled in the building’s many nooks and crannies.

There will be festive entertainment from a local choir and activities with West Wales Falconry and Pembrokeshire Pony Parties, as well as the free Christmas Trail.

Festive food and drink will be available from the Nest Tearoom including mince pie flapjacks and hot roasted turkey and stuffing rolls.

The Carew Castle Christmas Fayre will run from 9.30am-3.30pm. Entry for adults is £4 and children enter for free. A visit to Santa’s Grotto is £3.50. Free park and ride available at the Carew Cheriton Control Tower.

For more information call 01646 651782 visit www.carewcastle.com

The Oriel y Parc Christmas Market on Saturday 7 December will include a wide range of stalls from local producers located both inside and out, with festive food for sale in the café.

There will also be a hot chocolate spoon workshop with Have Your Cake and Eat It Nutrition, offering the chance to make organic, raw, dairy-free and vegan treats to eat yourself or give as an extra special gift. The sessions, which will take place at 11am, 12 noon, 1pm and 2pm, are £15 per person. To reserve a space call 07479 281808.

The Oriel y Parc Christmas Market will run from 10am-4pm with free entry and free parking. A visit to Santa’s Grotto including a gift will cost £2.50 per child.

For more information call 01437 720392 or visit www.orielyparc.co.uk.

For details of all National Park Authority events visit www.pembrokeshirecoast.wales/events.

Bydd atyniadau ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig tri cyfle i ddod o hyd i hwyl Nadoligaidd, anrhegion gwych a llawer mwy wrth inni nesáu at y Nadolig.

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys, Castell Caeriw ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal tri o ddigwyddiadau gwahanol, sy’n cynnwys cyfle i brynu anrhegion, creu eich anrhegion eich hun a hyd yn oed gwrdd â Siôn Corn ei hun.

Bydd Nadolig Creadigol Naturiol Castell Henllys a gynhelir ar 23 Tachwedd yn cynnig y cyfle i chi wneud rhywbeth unigryw i’w ddefnyddio fel anrheg Nadolig arbennig neu fel addurn ar gyfer eich cartref.

Bydd gweithdai yn cynnwys y cyfle i greu eich sêr helyg eich hun, torchau Nadolig a boncyffion Nadolig, gydag adrodd straeon a chrefftau yng ngroto Siôn Corn er mwyn diddannu’r rhai bach.

Bydd digwyddiad y Nadolig Creadigol Naturiol ar agor o hanner dydd tan 6pm.  Y tâl mynediad ar gyfer oedolion yw £8 ac mae’n cynnwys mynediad i’r safle a’r holl weithdai.  Y tâl mynediad gyfer plant yw £3 ac mae’n cynnwys mynediad, ymweliad â Groto Siôn Corn a gweithgaredd crefft.  Mae’r parcio yn rhad ac am ddim.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01239 891319 neu ewch i  www.castellhenllys.com.

Bydd dros 60 o’r cynhyrchwyr crefft a bwyd gwychaf yn y Sir ym mhob twll a chornel yn Ffair Nadolig Castell Caeriw ar ddydd Sul, 24 Tachwedd.

Bydd adloniant Nadoligaidd gan gôr lleol a gweithgareddau gan West Wales Falconry a Pembrokeshire Pony Parties, yn ogystal â’r Llwybr Nadolig sy’n rhad ac am ddim.

Bydd bwyd a diod Nadoligaidd ar gael o ystafell De Nest, yn cynnwys fflapjacs mins pei a thwrci rhost poeth a rholiau stwffin.

Bydd Ffair Nadolig Castell Caeriw yn cael ei gynnal o 9.30 tan 3.30pm.  Y tâl mynediad ar gyfer oedolion yw £4 a gall plant ddod i mewn yn rhad ac am ddim.  Mae ymweliad i Groto Siôn Corn yn costio £3.50.  Mae parcio a theithio yn rhad ac am ddim yn Nhŵr Rheoli Caeriw Cheriton.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01646 651782 neu ewch i www.castellcaeriw.com

Cynhelir Marchnad Nadolig Oriel y Parc ar ddydd Sadwrn, 7 Rhagfyr a bydd yn cynnwys amrediad eang o stondinau gan gynhyrchwyr lleol a leolir oddi mewn ac oddi allan i’r Oriel, gyda bwyd Nadoligaidd ar werth yn y caffi.

Yn ogystal, cynhelir gweithdy llwy siocled boeth gyda Have Your Cake and Eat it Nutrition, sy’n cynnig cyfle i wneud danteithion organig, amrwd, heb gynnyrch llaeth a fegan i’w bwyta eich hun neu i’w rhoi fel anrheg arbennig iawn.  Cynhelir y sesiynau am 11am, 12pm, 1pm, 2pm ac mae’n costio £15 y pen.  Er mwyn archebu lle yn y gweithdy, ffoniwch 07479 281808.

Bydd Marchnad Nadolig Oriel y Parc yn cael ei chynnal o 10am tan 4pm, gyda mynediad a pharcio rhad ac am ddim.  Cost ymweliad â Groto Siôn Corn yn cynnwys anrheg yw £2.50 y plentyn.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01437 720392 neu ewch i www.orielyparc.co.uk.

Er mwyn cael manylion ynglŷn â holl ddigwyddiadau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.