Tagged: coast national park

Learning from the Roots

                         Prosiect lleol yn dathlu blwyddyn arall o fynd â dysgu yn yr awyr agored yn ôl i’w wreiddiau (scroll down for English version)   Ymysg pryderon cyffredinol bod cenhedlaeth o bobl...

Easter Treats in the Park

Scroll down for the Welsh version The Easter holidays will be action-packed in the Pembrokeshire Coast National Park with family fun on offer at the Park Authority’s three visitor attractions – Carew Castle and...

Art of Communication

Scroll down for English version Adding’s newydd Graham Brace yn arddangos dau ddegawd o ddarluniau’r Parc Cenedlaethol Mae arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn dwyn ynghyd, am y...

Promoting Pembrokeshire Businesses  

The following article is in Welsh and English     Galwad am hysbysebion O Lan i Lan             Wrth i’r flwyddyn ddirwyn i ben, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn galw ar fusnesau lleol i...

Poetry in Motion

Scroll down for the English version Nod y Llwybr Blychau Barddoniaeth yw ysbrydoli pobl i ysgrifennu cerddi eu hunain am fyd natur Mae blychau barddoniaeth wedi cael eu gosod o amgylch Parc Cenedlaethol Arfordir...

Green Scheme Grants Available

  Ariannu dyfodol byd natur: Ailagor cynllun grantiau bach Gweithredu dros Natur  Mae croeso i gyfathrebiadau, mudiadau a busnesau yn Sir Benfro gyflwyno cais i gynllun poblogaidd sy’n ceisio cefnogi cadwraeth gadarnhaol a gweithredu amgylcheddol...

Seaside Visitors Urged to Plan Ahead

The following article is in Welsh and English. Scroll down for the English version   Awdurdod y Parc yn annog pobl i gynllunio ymlaen llaw wrth i’r gwyliau ysgol ddechrau Mae pobl yn cael...

Free Breakfast for Businesses

This article is in Welsh and English. Scroll down for the English version.   Cyfle i fwynhau brecwast busnes gydag Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro Dyma gyfle unigryw i berchnogion busnes lleol rwydweithio gyda’i gilydd,...