Tagged: oriel y parc

Free Event Marks End of Exhibition

Scroll down for the Welsh version   An exhibition at Oriel y Parc National Park Discovery Centre will end with a farewell event, featuring  illustrator Jackie Morris and award-winning poet Mererid Hopwood. The Geiriau Diflanedig –...

Art of Communication

Scroll down for English version Adding’s newydd Graham Brace yn arddangos dau ddegawd o ddarluniau’r Parc Cenedlaethol Mae arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn dwyn ynghyd, am y...

See the Lost Words

The following article is in Welsh and English Pennawd: Bydd y darlunydd Jackie Morris yn treulio’r diwrnod yn rhannu ei gwaith ag ymwelwyr ddydd Sadwrn 4 Tachwedd.  Illustrator Jackie Morris will spend the day sharing...

Nature’s Lost Words

  The following article is in Welsh and English. Please scroll down for the English version.   Dewch i ailddarganfod Geiriau Diflanedig natur a diwylliant yn Oriel y Parc o 2 Gorffennaf Drwy bartneriaeth unigryw rhwng...

The Precious Poetry of Nature

  A partnership between Amgueddfa Cymru – Museum Wales and two National Park authorities in Wales will see the bestselling book Geiriau Diflanedig – The Lost Words brought to life in two fully bilingual...

Half-Term Fun Unlimited

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version   Mwynhewch gelf a chrefft, dreigiau ac awyr dywyll ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystod hanner...

Creative Workshops for Kids This Summer

  A programme of children’s art and craft workshops will take place over the coming weeks at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids. Throughout the summer holidays, children will be able...

Holiday Fun Unlimited

  This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version. Mwynhewch hanner tymor yn llawn hanes, helfeydd trysor a hwyl ar thema jiwbilî ar Arfordir Penfro...