Pembrokeshire Coast National Park Trail

186 miles of coastal cliff-edge walking

Chariot in the National Park

Cerbyd-gladdiad i’w arddangos ar Ddiwrnod Archaeoleg y Parc Cenedlaethol Bydd Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2019 yn datgelu darganfyddiadau newydd ynghylch rhai o henebion mwyaf adnabyddus yr ardal, yn ogystal â gwybodaeth am safleoedd sydd newydd gael eu darganfod a phrosiectau parhaus. Bydd y digwyddiad, sy’n cael ei drefnu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir […]

Read More
Porthyrhaw walker

Coastal Erosion

Mae nifer anhygoel o gaerau arfordirol cynhanesyddol wedi’u gwasgaru ar hyd a gerllaw Llwybr Arfordir Sir Benfro ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac mae un ym Mhorth y Rhaw ger Solfach yn cael llawer o sylw. Mae’r prosiect Arfordir ar Daith gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cofnodi newidiadau arfordirol mewn 16 o safleoedd ffotograffiaeth […]

Read More
PCNPTgroup

Pembrokeshire Trust celebrates at Strumble Head lighthouse

Ymddiriedolaeth Penfro yn dathlu yng ngoleudy Pen-caer Cafodd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei lansio yng ngoleudy Pen-caer yn ddiweddar. Daeth mwy nag ugain o westeion ac ymddiriedolwyr i Ben-caer a chawsom daith ar hyd yr arfordir gyda Pharcmon Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Ian Meopham a thaith dywys o amgylch y goleudy hanesyddol. Dywedodd Cadeirydd […]

Read More
Claire Bates

New Roles in National Park

Oriel y Parc yn croesawu Rheolwr newydd Mae Rheolwr newydd wedi ymuno â’r tîm sy’n rhedeg Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi. Mae gan Claire Bates brofiad helaeth o reoli amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth, gan weithio i sefydliadau elusennol ac awdurdodau lleol. Ei rôl ddiweddaraf oedd Rheolwr Gweithrediadau i Amgueddfa Genedlaethol y […]

Read More

Coast Path Challenge

Step up for the 2019 Coastal Path Challenge in aid of Shalom House Staff and volunteers from Shalom House Palliative Care Centre will be putting their best foot forward on Saturday 22nd June at 10am when they launch the 2019 Pembrokeshire Coastal Path Challenge in aid of Shalom House. Supporters are invited to join them […]

Read More
Bison

Stones Bones

Datgelu arddangosfa newydd gyffrous yn Oriel y Parc/Exciting new exhibition unveiled at Oriel y Parc Datgelu arddangosfa newydd gyffrous yn Oriel y Parc Mae olion hynafol o weithgarwch pobl ac anifeiliaid y daethpwyd o hyd iddynt yn Sir Benfro yn cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed – a hynny mewn arddangosfa […]

Read More
PenyholtFarm

New project to capture memories to mark 80 years of the Castlemartin Range.

A new project plans to recognise the 80th anniversary of the creation of the Castlemartin Range by capturing stories from the people that experienced this important chapter in the area’s past. The military took over the area known as Castlemartin Range in 1939, prior to which it had been tenanted farmland on the extensive Cawdor […]

Read More

New charity to help protect the Pembrokeshire Coast.

A new charity has been set up to support and promote conservation, communities and culture in the Pembrokeshire Coast National Park. The launch coincides with Discover National Parks Fortnight, a two-week celebration of the UK’s premier protected landscapes. The Pembrokeshire Coast National Park Trust aims to protect the National Park for future generations by improving […]

Read More
CarewEaster2019

Enjoy a feast of Easter fun in the Pembrokeshire Coast National Park.

If you’re searching for somewhere new to explore or want to find fun for all the family this Easter holiday, the Pembrokeshire Coast National Park promises to offer up a wide range of days out during the Year of Discovery. Carew Castle and Tidal Mill, Castell Henllys Iron Age Village and Oriel y Parc Gallery […]

Read More
CmartinRangeWalkWeb

Discover National Parks during a fortnight of fun.

Saturday 6 April marked the start of Discover National Parks Fortnight – a two-week celebration across the UK with events and experiences coinciding with the Easter holidays to inspire people of all ages and interests to go outside and explore and learn more about these special places. The UK’s 15 National Parks are each unique […]

Read More