Buildings Lit Up in Tribute to Covid Victims

The following report from the Pembrokeshire Coast National Park Authority is bilingual. Please scroll down for the English version…

Llanion

Adeiladau Awdurdod y Parc yn troi’n felyn er cof am ddioddefwyr Covid-19

Cafodd adeiladau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eu goleuo heno i gofio am y rheini sydd wedi colli eu bywydau oherwydd Covid-19 a phob un y mae’r pandemig byd-eang wedi effeithio arno.

Cafodd pencadlys yr Awdurdod yn Noc Penfro, Oriel y Parc yn Nhyddewi a Chastell Caeriw eu goleuo’n felyn fel rhan o’r digwyddiad Goleuo Cymru i gofio i nodi blwyddyn ers dechrau cyfnod clo cyntaf y DU.

Mae calonnau melyn wedi dod yn symbol o gofio yn ystod pandemig y Coronafeirws. Bydd cartrefi ac adeiladau cyhoeddus ar draws y wlad yn ymuno yn y digwyddiad coffa cenedlaethol ar 23 Mawrth, a bydd staff yr Awdurdod yn cymryd rhan mewn munud o dawelwch am hanner dydd.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Harries, Cadeirydd Awdurdod y Parc: “Er bod nifer enfawr y marwolaethau coronafeirws ledled y byd yn gallu bod yn anodd eu deall yn iawn weithiau, dylem gofio bod dros 450 o bobl wedi colli eu bywydau yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn unig.

“Rydym ni hefyd yn cydymdeimlo â’r rheini sy’n dal i wella o effeithiau Covid-19, neu sy’n byw gydag effeithiau dilynol y pandemig.

“Hoffwn hefyd ddiolch ar ran yr Awdurdod i’r rheini sydd wedi bod yn gweithio i gadw pawb yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn ac sy’n parhau i wneud hynny, yn ogystal â’r rheini sydd wedi cefnogi’r gweithwyr hyn drwy aros gartref a dilyn y rheolau i helpu i leihau lledaeniad Covid-19.

“Mae pawb wedi aberthu llawer dros y flwyddyn ddiwethaf, ac roeddem yn teimlo bod angen nodi’r flwyddyn hon drwy ymuno â’r genedl i fyfyrio wrth i ni ddechrau edrych yn ofalus tuag at y golau ym mhen draw’r twnnel.”

Mae’r digwyddiad Goleuo Cymru i gofio wedi cael ei hyrwyddo gan grŵp Facebook Covid19 Families-Wales, sydd wedi cael ei sefydlu i gefnogi teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol am y Coronafeirws, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/coronafeirws.

Pembrokeshire Coast National Park Authority buildings were lit up on the evening of 23 March 2021 in remembrance of those who have lost their lives to Covid-19 and all those affected by the global pandemic.

The authority’s headquarters in Pembroke Dock, Oriel y Parc in St Davids and Carew Castle were illuminated in yellow as part of the Light Up Wales to Remember event to mark a year on from the start of the first UK lockdown.

Yellow hearts have become a symbol of remembrance during the coronavirus pandemic with public buildings and homes across the country joining in the national commemoration on 23 March, with authority staff also observing a minute’s silence at 12 noon.

Park Authority chairman Cllr Paul Harries said: “While the sheer numbers of coronavirus deaths worldwide can sometimes be hard to comprehend, we should remember that more than 450 people have lost their lives in the Hywel Dda University Health Board area alone.

“Our thoughts also go out to those who are still recovering from the effects of Covid-19 or living with the many different knock-on impacts of the pandemic.

“I would also like to put on record the authority’s thanks to those who have been working and continue to work to keep everyone safe through these difficult times, as well as those who have supported these workers by staying at home and following the rules to help limit the spread of Covid-19.

“Everyone has made sacrifices for the greater good over the past year and it seemed only right to mark this anniversary and join in with this nationwide moment of reflection as we begin to look cautiously towards the light at the end of the tunnel.”

The Light Up Wales to Remember event has been promoted by the Covid19 Families-Wales Facebook Group, which has been set up to support families who have lost their loved ones.

For the latest coronavirus updates from the National Park Authority visit www.pembrokeshirecoast.wales/coronavirus.

Carew Castle lit up in yellow as part of the Light Up Wales to Remember event

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...