Archaeology Day Stays Virtual

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version.

 

Caerfai Excavation

Diwrnod Archaeoleg Rhithwir i ddatgelu hanes a threftadaeth gyfoethog Sir Benfro

 

Bydd Diwrnod Archaeoleg Arfordir Penfro yn dychwelyd ar 20 Tachwedd 2021 gyda chyflwyniadau ar amrywiaeth o brosiectau cyffrous a gwaith cloddio yn digwydd ym mhob cwr o’r sir.

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro mewn partneriaeth â PLANED, a bydd yn cael ei gynnal ar-lein am yr ail flwyddyn yn olynol oherwydd COVID-19.

Dywedodd Tomos Jones, Archeolegydd Cymunedol Awdurdod Parc Cenedlaethol, a fydd yn cyflwyno’r digwyddiad ochr yn ochr â Chydlynydd Diwylliannol PLANED, Stuart Berry: “Bydd y cyflwyniadau’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect Claddedigaeth Cerbyd rhyfel, gwaith cloddio yng Nghaerfai, Capel Sant Padrig, Priordy Hwlffordd, megalithiau Sir Benfro, Castell Henllys a Chastell Nanhyfer.

“Bydd cyfle hefyd i glywed am brosiectau treftadaeth cymunedol ym Mhenfro, Llangwm a Bryniau Preseli.”

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad rhith yn £5 ac maen nhw ar gael i’w prynu oddi ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Bydd y rhaglen lawn a’r cyfarwyddiadau ymuno â’r digwyddiad yn cael eu hanfon at bawb a fydd yn cymryd rhan ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad.

I archebu lle ewch i www.arfordirpenfro.cymru/event/archaeology-day/.

 

James DeMers from Pixabay

Pembrokeshire Coast Archaeology Day will return on 20 November 2021 with presentations on a range of exciting projects and excavations from across the county.

Organised by the Pembrokeshire Coast National Park Authority in partnership with PLANED, the event will be delivered virtually for the second year running due to Covid.

National Park Authority community archaeologist Tomos Jones, who will present the event alongside PLANED’s cultural co-ordinator, Stuart Berry, said: “Presentations will include updates on the Chariot Burial project, excavations at Caerfai, St Patrick’s Chapel, Haverfordwest Priory, megaliths of Pembrokeshire, Castell Henllys and Nevern Castle.

“There will also be an opportunity to hear about community heritage projects in Pembroke, Llangwm and the Preseli Hills.”

Tickets for the virtual event are £5 and are available from the National Park Authority’s website. The full programme and joining instructions will be sent to attendees a few days before the event.

To book your place go to https://www.pembrokeshirecoast.wales/event/archaeology-day/.

The Archaeology Day will run 10am-4pm on Saturday 20 November.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...