Carew Castle Car Show Returns

 This is a bilingual article. Please scroll down for the English version

 

Sioe Geir Castell Caeriw yn dychwelyd yn ystod Gŵyl Banc mis Mai

 Bydd sioe geir boblogaidd yn dychwelyd i dir Castell Caeriw ar ddydd Llun Gŵyl y Banc ar ôl dwy flynedd o absenoldeb.

Wedi’i gynnwys yn rhad ac am ddim gyda mynediad arferol, bydd ymwelwyr â’r Castell yn cael gweld arddangosfa o geir a beiciau modur clasurol o bob rhan o dde Cymru – ynghyd ag amrywiaeth o weithgareddau hwyliog eraill ar gyfer y teulu cyfan.

Bydd caneuon roc clasurol yn cael eu perfformio’n fyw ar y diwrnod, a bydd yr arddangosfeydd yn amrywio o gerbydau milwrol ar dir y Castell, i arddangosfeydd o feiciau modur Glwb Beiciau Modur Clasurol Arberth.

Bydd Llwybr y Brenhinoedd a’r Breninesau ar thema’r Jiwbilî ar gyfer gwesteion iau hefyd yn cael eu cynnal drwy gydol penwythnos Gŵyl y Banc am gost o £1 y plentyn (yn cynnwys gwobr), yn ogystal â’r pris mynediad arferol. Bydd angen ffôn clyfar i gymryd rhan.

Bydd Sioe Geir Castell Caeriw yn cael ei chynnal rhwng 10am a 4pm ddydd Llun 2 Mai. Er bod rhagolygon y tywydd yn edrych yn addawol, sylwch efallai na fydd y Sioe yn cael ei chynnal mewn tywydd gwlyb. Dilynwch Gastell a Melin Heli Caeriw ar y cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth.

I ddod o hyd i’r digwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystod Gŵyl y Banc eleni a drwy weddill y flwyddyn, ewch i www.pembrokeshirecoast.com/events.

 

Image courtesy of Melk Hagelslag from Pixabay

After a two-year absence a popular car show returns to the grounds of Carew Castle this coming bank holiday Monday .

Included free with normal admission, visitors to the castle will be treated to a display of the finest classic and vintage cars and motorbikes from across South Wales – along with a variety of fun activities for all the family.

Favourite rock classics will be performed live on the day, while demonstrations will range from military vehicle manoeuvres around the castle grounds, to displays of bikes and off-road/trials bikes by Narberth Classic Motorcycle Club.

A Jubilee-themed Kings and Queens Trail for younger guests will also run throughout the bank holiday weekend at a cost of £1 per child (royal prize included), plus normal admission. A smartphone is needed to take part.

The Carew Castle Car Show will take place 10am-4pm on Monday 2 May. While the weather forecast looks promising, the show may not go ahead in wet weather. You can follow Carew Castle and Tidal Mill on social media for further updates.

To discover the other events that are taking place in the Pembrokeshire Coast National Park this bank holiday and throughout the rest of the year, visit www.pembrokeshirecoast.com/events.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...