Walk 70 Miles to Celebrate National Park’s 70th Anniversary

This is a bilingual message. Scroll down for the English version…

 

 

Ymunwch â’r her 70 milltir i ddathlu pen-blwydd y Parc Cenedlaethol yn 70 oed

Mae cyfres o deithiau cerdded wedi’u trefnu i roi cyfle i bobl ymuno yn y dathliadau i nodi 70 mlynedd ers dynodi Arfordir Penfro yn Barc Cenedlaethol.

Bydd y 12 taith gerdded am ddim, sy’n gyfanswm o 70 milltir ar droed, yn cael eu harwain gan staff a gwirfoddolwyr Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Cewch gyfle i ymweld â rhai o leoliadau mwyaf eiconig Arfordir Penfro a dysgu mwy am rai o’i berlau cudd.

Dywedodd Paul Harries, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Mae ymwelwyr a thrigolion Arfordir Penfro fel ei gilydd wrth eu bodd yn mynd am dro felly mae hwn yn gyfle heb ei ail i bobl ymuno â’r teithiau cerdded hyn am ddim.

“Dewiswyd y llwybrau hyn, rhwng dwy a saith milltir o hyd, yn ofalus gan Barcmyn ac arweinwyr teithiau. Mae yna amrywiaeth o lwybrau ar yr arfordir ar hyd rhannau adnabyddus o Lwybr yr Arfordir yn ogystal ag ardaloedd mwy gwledig fel Cwm Gwaun a Bryniau Preseli.

“Er efallai na fydd pawb yn gallu ymuno â phob taith gerdded, rydyn ni’n gobeithio y byddan nhw’n cael eu hysbrydoli i ymgymryd â’u her 70 milltir eu hunain a darganfod mwy o’r hyn sydd gan y Parc Cenedlaethol i’w gynnig.”

Cynhelir y daith gyntaf yn Sychpant yng Nghwm Gwaun ar 18 Mai rhwng 1pm a 3pm a bydd yr ail daith ar 8 Mehefin rhwng 10am a 3pm ar Benrhyn Marloes. Cynhelir gweddill y teithiau rhwng mis Mehefin a Medi.

Mae llefydd yn brin felly rhaid archebu lle. I weld y teithiau cerdded sydd ar y gweill ac i archebu eich lle, ewch i https://www.arfordirpenfro.cymru/70am70/.

Er bod y teithiau cerdded am ddim, mae croeso i chi roi cyfraniad i Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Os hoffech godi arian i’r Parc Cenedlaethol fel rhan o’r her, gall yr Ymddiriedolaeth eich helpu i greu tudalen codi arian JustGiving. I gael rhagor o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth, ewch i https://ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru/ neu anfon e-bost at support@pembrokeshirecoasttrust.wales.

I gael gwybod mwy am gerdded yn y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys gwybodaeth am dros 200 o lwybrau, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cerdded.

 

A series of walks has been organised to give people the chance to join in with the celebrations marking 70 years since the Pembrokeshire Coast was designated a National Park.

The 12 free walks, which together account for a total length 70 miles, will be led by National Park Authority staff and volunteers, giving people the chance see some of the Pembrokeshire coast’s most iconic locations and learn more about some of its hidden gems.

National Park Authority chairman Paul Harries said: “With walking being one of the most popular pursuits enjoyed by residents and visitors on the Pembrokeshire coast, it’s fantastic to be able to give people the chance to join these walks for free.

“The routes have been carefully selected by rangers and walk leaders, ranging from two miles to seven miles long. They include a range of coastal and inland routes, such as well-known stretches of the Coast Path as well as areas of the Gwaun Valley and Preseli Hills.

“While people may not be able to join in with every walk, we hope they will be inspired to take on their own 70-mile challenge and discover more of what the National Park has to offer.”

The first walk in the series takes place at Sychpant in the Gwaun Valley today (18 May) from 1pm to 3pm, while the second will take place on 8 June from 10am to 3pm on the Marloes Peninsula. The remaining walks will take place between June and September.

Places are limited, so booking is essential. To see the upcoming walks in the series and book your place, visit https://www.pembrokeshirecoast.wales/70at70

Although the walks are free, donations to the Pembrokeshire Coast National Park Trust are welcome. If you would like to fundraise for the National Park as part of the challenge, the Trust can help you set up a JustGiving fundraising page. To find out more about the Trust visit www.pembrokeshirecoasttrust.wales or email support@pembrokeshirecoasttrust.wales.

To find more about walking in the National Park, including more than 200 routes, visit www.pembrokeshirecoast.wales/walking.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...