Poetry in Motion

Scroll down for the English version

Nod y Llwybr Blychau Barddoniaeth yw ysbrydoli pobl i ysgrifennu cerddi eu hunain am fyd natur

Mae blychau barddoniaeth wedi cael eu gosod o amgylch Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i annog pobl i ailgysylltu â natur ac i ysgrifennu eu cerddi eu hunain i rannu eu profiad gyda phobl sy’n mynd heibio.

Mae’r llwybr wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa Geiriau Diflanedig, sy’n cael ei harddangos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, ac mae’n un o’r gweithgareddau sy’n cael eu trefnu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol i annog pobl i fwynhau ychydig funudau yn yr awyr agored ar Arfordir Penfro.

Yn ôl Rachel Perkins, Rheolwr Oriel y Parc: “Mae ein gwirfoddolwyr Llwybrau a thîm yr oriel wedi bod yn ofalus iawn yn creu ac yn addurno’r naw blwch barddoniaeth, gyda dyluniadau gwych i ddal sylw’r rheini sy’n mwynhau seibiant yn y Parc Cenedlaethol.

“Mae pobl yn cael eu gwahodd i agor y blwch, edrych ar y pad ysgrifennu, darllen beth mae pobl eraill wedi’i nodi, ac ysgrifennu ychydig o linellau am yr adegau maen nhw wedi cael cysylltiad â natur.

“Yna, maen nhw yn ei roi yn ôl yn y blwch er mwyn i’r person nesaf allu mwynhau eu creadigaethau llenyddol, p’un a yw’n swyngan acrostig fel y gwelwch chi yn Y Geiriau Diflanedig neu ychydig o linellau sy’n disgrifio’r hyn rydych chi wedi’i weld neu ei glywed.”

Mae’r blychau barddoniaeth i’w gweld yng Nghastell Henllys, Sychpant, Pen-caer, Oriel y Parc, Maes Awyr Tyddewi, Haroldston Chins, Sain Ffraid, Castell Caeriw a Skrinkle Haven.

Bydd yr arddangosfa deithiol Geiriau Diflanedig, sy’n cael ei threfnu gan Compton Verney, gyda Hamish Hamilton a Penguin Books, yn cyflwyno gwaith celf gwreiddiol Jackie Morris a cherddi Cymraeg gan Mererid Hopwood a cherddi Saesneg gan Robert Macfarlane, am y tro cyntaf erioed.

Mae’r cydweithrediad unigryw rhwng Amgueddfa Cymru ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Eryri yn golygu bod geiriau a dyfrlliwiau’r llyfrau yn cael eu harddangos yn yr Ysgwrn yng Ngwynedd ac yn Oriel y Parc yn Sir Benfro.

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfa Geiriau Diflanedig a gweithgareddau eraill sy’n cael eu cynnal yn Oriel y Parc, ewch i www.orielyparc.co.uk/geiriau-diflanedig

Diwedd

Pennawd: Dilynwch y Llwybr Blychau Barddoniaeth, wedi’i ysbrydoli gan Geiriau Diflanedig a nodwch pa brofiadau a gawsoch chi wrth gysylltu â natur ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Poetry boxes have been placed around the Pembrokeshire Coast National Park to encourage people to reconnect with nature and write their own poem to share their experience with passers-by.

Inspired by the Geiriau Diflanedig – The Lost Words exhibition at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids, the trail is one of the activities being organised by the National Park Authority to encourage people to enjoy Pembrokeshire Coast’s great outdoors.

Oriel y Parc manager Rachel Perkins said: “Both our Pathways volunteers and the team here have taken great care to make and decorate the nine poetry boxes, with some wonderful designs to catch the eye of those who are enjoying time out in the National Park.

“People are invited to open the box, take out the notepad, read what others have written and write down a few lines about the moments they’ve had connecting with nature.

“They then pop it back in the box so the next person can enjoy their literary creations, whether it’s an acrostic spell song like you see in The Lost Words or just a few lines describing what you’ve seen or heard.”

The poetry boxes can be found at Castell Henllys, Sychpant, Strumble Head, Oriel y Parc, St Davids Airfield, Haroldston Chins, St Brides, Carew Castle and Skrinkle Haven.

The touring Geiriau Diflanedig – The Lost Words exhibition will bring together, for the first time the original artwork by Jackie Morris alongside English-language poems by Robert Macfarlane and Welsh-language poems by Mererid Hopwood.

A partnership between Amgueddfa Cymru-Museum Wales and the Pembrokeshire Coast and Eryri (Snowdonia) National Park Authorities has seen words and watercolours from the books on display at Yr Ysgwrn in Gwynedd and at Oriel y Parc in Pembrokeshire.

To find out more about the Geiriau Diflanedig – The Lost Words exhibition and other activities taking place at Oriel y Parc, visit www.orielyparc.co.uk/the-lost-words.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...