Kissing… and Dancing

The following two items are in English and Welsh

The Kiss by Gustav Klimt is one of the most recognised and reproduced paintings in the world. On Sunday 5 November you can explore its meaning at the Torch Theatre, Milford Haven, as Klimt & the Kiss comes to its screen.

Painted in Vienna around 1908, the evocative image of an unknown embracing couple has captivated viewers with its mystery, sensuality and dazzling materials ever since it was created.

This gripping new film comes from the director of Frida Kahlo and Mary Cassatt – Painting the Modern Woman.

Klimt & the Kiss comes to the Torch Theatre on Sunday 5 November at 4.45pm. Tickets £13.Box Office 01646 695267 or visit torchtheatre.co.uk.

KLIMT & THE KISS YN THEATR Y TORCH

The Kiss gan Gustav Klimt yw un o’r paentiadau mwyaf adnabyddus ac a atgynhyrchwyd yn y byd. Efallai mai dyma’r poster mwyaf poblogaidd ar waliau llety myfyrwyr o Beijing i Boston a dydd Sul 5 Tachwedd gallwch ddatgelu ei wir ystyr yma yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau wrth i Klimt & the Kiss ddod i’w sgrin.

Wedi’i phaentio yn Fienna oddeutu 1908, mae’r ddelwedd atgofus o gwpl cofleidiol anhysbys wedi swyno gwylwyr gyda’i ddirgelwch, ei synhwyrau a’i ddeunyddiau disglair byth ers ei greu.

Gan gyfarwyddwr ‘Frida Kahlo’ a ‘Mary Cassatt – Painting the Modern Woman’ daw ffilm newydd bwerus, afaelgar ac angerddol na ddylid ei cholli.

Gadewch i’ch noson tân gwyllt fynd gyda chlec wrth i Klimt & the Kiss ddod i Theatr y Torch ar ddydd Sul 5 Tachwedd am 4.45pm. Tocynnau Llawn £13. Am docynnau ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu ewch i torchtheatre.co.uk.

 

CALLING ALL DANCE ENTHUSIASTS

The contemplative movement-theatre production In the Silence of Blossom Sharing which ponders on the seasonality of life will visit the Torch Theatre on Wednesday 8 November.

The Torch says: “With a mesmerising soundscape of ambient music and texturally-rich dance, this show takes audiences into a series of worlds that explore how presence and absence permeate our lives, how friends drift away, how birdsong emerges in the silence of winter, and how we navigate the fragile touch of the human heart.

“This work-in-progress sharing of In the Silence of Blossom follows deep dance research among the forests, waves and lands of Pembrokeshire, interweaving exploration of presence and absence in our social and ecological existence.”

In the Silence of Blossom Sharing, Wednesday 8 November, 7pm; £20, £15, £10, £7.50 and £5; 01646 695267 or visit www.torchtheatre.co.uk.

 

 

YN GALW AR BAWB SY’N HOFFI DAWNS

Bydd cynhyrchiad theatr-symudiad myfyriol In the Silence of Blossom Sharing syn adlewyrchu ar dymoroldeb bywyd yn ymweld â Theatr yTorch ar ddydd Mercher 8 Tachwedd.

Gyda thaith hudolus o gerddoriaeth amgylchynol a dawns gyfoethog o wead, mae’r sioe hon yn tywys y gynulleidfa i gyfres o fydoedd sy’n archwilio sut mae presenoldeb ac absenoldeb yn treiddio trwy ein bywydau, sut mae ffrindiau’n crwydro i ffwrdd, sut mae cân yr adar yn dod i’r amlwg yn nhawelwch y gaeaf a sut rydyn ni’n llywio taith cyffyrddiad bregus y galon ddynol.

Mae gwaith rhanedig hwn sydd ar y gweill ‘In the Silence of Blossom yn dilyn ymchwil dawns dwfn ymhlith coedwigoedd, tonnau a thiroedd Sir Benfro, gan blethu archwiliad o bresenoldeb ac absenoldeb yn ein bodolaeth gymdeithasol ac ecolegol.

Bydd In the Silence of Blossom Sharing yn Theatr y Torch ar ddydd

Mercher 8 Tachwedd am 7pm. Tocynnau: £20, £15, £10, £7.50 a £5.

Am docynnau ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu ewch i torchtheatre.co.uk

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...