Chekhov’s Vanya Goes Solo

This article is in English and Welsh

A live recording of Vanya, billed as a radical new one-man version of Chekhov’s Uncle Vanya, will be broadcast at the Torch Theatre, Milford Haven, on Tuesday 27 February.

Adapted by Simon Stephens and directed by Sam Yates, it stars Andrew Scott (Fleabag and Sherlock) bringing multiple characters to life.

It was filmed at the Duke of York’s Theatre during its sold-out run in London’s West End.

It was described by iNews as “the performance of the year” and the Financial Times said: “This is a beautiful, heartbreaking response to Chekhov’s tragicomedy. Scott is superb-brilliantly subtle, witty and precise. Tremendous.”

Vanya will be broadcast at the Torch Theatre on Tuesday 27 February at 7pm. Suitable for ages 15+. Tickets: £15. Concessions: £13. Under-16: £8.50. Box office 01646 695267 or torchtheatre.co.uk.

 

Andrew Scott sy’n syfrdanu yn yr ailadroddiad un-dyn hwn o gomedi ddu glasurol Chekhov, Uncle Vanya

Mae gobeithion, breuddwydion a gofidiau yn cael eu gwthio i’r amlwg yn yr addasiad un-dyn hwn sy’n archwilio cymhlethdodau emosiynau dynol yn narllediad Vanya gan National Theatre Live. Wedi’i addasu gan Simon Stephens, ar ôl Anton Chekhov, a’i gyfarwyddo gan Sam Yates, mae Andrew Scott (Fleabag a Sherlock) yn dod â chymeriadau lluosog yn fyw yn y fersiwn newydd radical hon o Uncle Vanya gan Chekhov.

Wedi’i recordio’n fyw o Theatr The Duke of York yn ystod ei rediad gwerth chweil yn y West End Llundain, bydd Vanya yn chwarae mewn sinemau’n unig yn 2024, ac yn cael ei darlledu yn Theatr y Torch ar nos Fawrth 27 Chwefror. Hyd yma, mae’r cynhyrchiad wedi derbyn adolygiadau gwych.

Wedi’i ddisgrifio gan iNews fel “Perfformiad y flwyddyn” a “Dyma ymateb hardd, torcalonnus i drasigomedi Chekhov. Mae Scott wir yn wych, yn gynnil, ffraeth ac yn fanwl gywir. Yn aruthrol,” gan y Financial Times, mae hon yn ddrama un dyn nad ydych chi am ei cholli.

Gydag Andrew Scott, sy’n enwog am ei rannau ar y teledu yn Sherlock a Fleabag, bydd ei gefnogwyr wrth eu bodd gyda’r ddrama un-dyn hon.

Caiff Vanya ei darlledu yn Theatr y Torch ar nos Fawrth 27 Chwefror am 7pm. Yn addas ar gyfer oed 15+. Pris tocyn: £15. Consesiwn: £13. O dan 16: £8.50. Am docynnau, cysylltwch gyda’r Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu ewch i visit torchtheatre.co.uk.

 

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...