Tread Lightly with Charles Dale

This is a bilingual message from the Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version.

Charles Dale

Seren deledu o Ddinbych-y-pysgod yn ysgrifennu cerdd i helpu i hyrwyddo neges Troedio’n Ysgafn y Parc Cenedlaethol

Mae’r actor uchel ei barch o Gymru, Charles Dale, wedi camu i’r adwy i gefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro drwy ofyn i’r rheini sy’n ymweld â’r sir droedio’n ysgafn a pheidio â gadael eu hôl yr haf hwn.

Mae Charles Dale yn enwog am ei ymddangosiadau ar gyfresi teledu fel CasualtyCoronation Street, Unforgotten a Pembrokeshire Murders ac fe gafodd ei alw’n ‘llenor y cyfyngiadau clo’ yn 2020 am ei sylwebaeth liwgar a barddonol ar bopeth o bandemig y Coronafeirws i ddigwyddiadau yn Nhŷ’r Cyffredin.

Mae ei waith diweddaraf, a gynhyrchwyd ar gyfer yr Awdurdod, yn cyfuno cerdd ddiweddaraf yr actor a thirlun trawiadol Arfordir Sir Benfro mewn apêl i bawb ‘droedio’n ysgafn’ wrth archwilio’r Parc Cenedlaethol yr haf hwn.

Dywedodd Prif Weithredwr Awdurdod y Parc, Tegryn Jones: “Rydyn ni’n gobeithio y bydd dawn dweud arbennig Charles yn helpu i annog mwy o bobl i gynllunio ymlaen llaw a meddwl sut gallan nhw wneud y gorau o’u hymweliad, gan wneud yn siŵr nad ydyn nhw’n cael effaith negyddol ar y Parc, ei fywyd gwyllt na phobl eraill.

“Fel un sy’n byw yn Ninbych-y-pysgod, mae gan Charles ddealltwriaeth lawn o faterion fel ymddygiad gwrthgymdeithasol a gorlenwi sydd wedi codi wrth i’r cyfyngiadau symud lacio, felly rydyn ni wrth ein boddau ei fod wedi bod yn barod i ddefnyddio ei sgiliau ysgrifennu ac actio i gefnogi ein hymgyrch er mwyn gwneud profiad pawb o Arfordir Sir Benfro yn un cadarnhaol.”

Ychwanegodd Charles: “Rydw i wedi bod yn ffodus iawn o fod wedi teithio i bob cwr o’r byd yn fy ngyrfa, ond does unman gwell i ddod adref iddo na Sir Benfro. Gobeithio y bydd fy ngherdd yn atgoffa pobl i’n helpu i’w gadw felly.”

I weld y fideo, ewch i sianeli FacebookTwitter a YouTube Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro neu fynd i https://www.arfordirpenfro.cymru/troedion-ysgafn/.

Image from John Hodge

Respected Welsh actor Charles Dale has stepped in to support the Pembrokeshire Coast National Park Authority by asking visitors to the county to leave no trace and tread lightly this summer.

Dubbed the ‘laureate of lockdown’ in 2020 for his colourful rhyming commentary on everything from the pandemic to the goings-on in the House of Commons, Dale is well-known for his appearances on television series such as Casualty, Coronation Street, Unforgotten and The Pembrokeshire Murders.

His most recent work produced for the Authority brings together his latest poem and the stunning Pembrokeshire Coast landscape in an appeal to all to ‘tread lightly’ as they explore the National Park this summer.

Park Authority chief executive Tegryn Jones said: “We’re hoping Charles’s exceptionally talented way with words will help encourage more people to plan ahead and think about how they can make the most of their visit, while making sure they don’t have a negative impact on the park, its wildlife or other people.

“As a Tenby resident, Charles has a full understanding of the issues such as anti-social behaviour and overcrowding that have arisen as the lockdown restrictions have eased, so we are delighted he’s been willing to use his writing and acting talents to support our campaign to make everyone’s experience on the Pembrokeshire Coast a positive one.”

Charles said: “I’ve been very fortunate in my career to have travelled all over the world but there’s nowhere more beautiful to come home to than Pembrokeshire. Hopefully my poem will remind people to help us keep it that way.”

To see the video, visit the Pembrokeshire Coast National Park Authority FacebookTwitter and YouTube channels or by going to www.pembrokeshirecoast.wales/tread-lightly.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...