Get Juiced at Carew Castle This Weekend

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version

Digwyddiadau gwasgu afalau Castell Caeriw mis Hydref yma SUDD yn rhad ac am ddim

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i ddod â’u hafalau i ddeuddydd am ddim yng Nghastell Caeriw ym mis Hydref.

Gyda thymor y cynhaeaf afalau yn ei anterth, mae atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig cyfle i droi unrhyw bentyrrau o’r ffrwyth maethlon hwn yn sudd blasus.

Cynhelir y digwyddiadau gwasgu afalau rhwng 10am ddydd Sadwrn 2 Hydref a dydd Sul 3 Hydref ar dir Castell Caeriw, lle bydd y Parcmon Chris wrth law gyda gwasg afalau.

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Gwasanaethau Ymwelwyr yng Nghastell Caeriw:  “Hwn yw’r adeg o’r flwyddyn pan fydd afalau ar eu gorau ac mae llawer o bobl yn darganfod bod ganddyn nhw ormodedd dros ben. Mae’r diwrnodau gwasgu afalau am ddim yn gyfle perffaith i ddod at ei gilydd gyda ffrindiau a theulu mewn awyrgylch braf a mwynhau sudd ffres.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu gwesteion o bob oedran i’r digwyddiadau hyn. Nid oes ffi mynediad, a’r unig ofyniad i’r rhai sy’n dod draw yw eu bod yn dod â rhai afalau a chynhwysydd i’w sudd gyda nhw, a’u bod yn barod i roi cynnig arni.”

 

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Making fresh apple juice on a warm Autumn day.

Members of the public are invited to bring their apples along to two free apple pressing days at Carew Castle this October.

With the apple harvest season in full swing, the Pembrokeshire Coast National Park Authority-run attraction is offering the chance to turn any stockpiles of this nutritious fruit into delicious juice.

The apple pressing events will take place from 10am on Saturday 2 October and Sunday 3 October in the grounds of Carew Castle, where Ranger Chris will be on hand with an apple press.

Daisy Hughes, visitor services manager at Carew Castle, said:  “This is the time of year when apples are at their best and many people find themselves with a surplus. The free apple pressing days provide the perfect opportunity to get together with friends and family in a pleasant setting and enjoy some freshly squeezed juice.

“We look forward to welcoming guests of all ages to these events. There is no admission fee, and the only requirement for those attending is that they bring along some apples and a container for their juice, and are prepared to have a go.”

 For more information on events in the Pembrokeshire Coast National Park this autumn, visit www.pembrokeshirecoast.wales/events 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...