Free Breakfast for Businesses

This article is in Welsh and English. Scroll down for the English version.

 

Cyfle i fwynhau brecwast busnes gydag Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro

Dyma gyfle unigryw i berchnogion busnes lleol rwydweithio gyda’i gilydd, gwrando ar siaradwyr gwadd i’w hysbrydoli a dysgu am waith un o elusennau mwyaf newydd Sir Benfro.

Bydd Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro, sy’n dathlu ei phumed pen-blwydd eleni, yn cynnal ei Digwyddiad Rhwydweithio Brecwast Busnes cyntaf erioed ddiwedd mis Mehefin.

Mae’r ymddiriedolaeth a sefydlwyd yn 2018, gyda’r nod cyffredinol o warchod tirwedd eiconig y Parc Cenedlaethol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, wedi bod yn gweithio dros y pum mlynedd diwethaf i wella mynediad i gefn gwlad gwych Sir Benfro, hybu bioamrywiaeth a chadwraeth, hyrwyddo dysgu yn yr awyr agored a chefnogi sgiliau a swyddi yn yr ardal.

Bydd y Digwyddiad Brecwast am ddim, sy’n cael ei noddir gan South Hook LNG, yn cynnwys tri siaradwr gwadd gyda chysylltiadau lleol – Lucie Macleod, sylfaenydd y brand gofal gwallt feiral Hair Syrup; Prif Weithredwr Ymwelwch â Sir Benfro, Emma Thornton; a Tom Bean, Parcmon Addysg gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Dywedodd Katie Macro, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro: “Os ydych chi’n rhedeg busnes yn Sir Benfro, mae’r Digwyddiad Rhwydweithio yn gyfle perffaith i greu cysylltiadau â busnesau eraill ledled y sir, cael gwybod mwy am Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro a chlywed gan ein siaradwyr gwadd gwych – a mwynhau brecwast blasus ar yr un pryd!

“Rydyn ni wedi cyflawni cymaint dros y pum mlynedd diwethaf, yn enwedig drwy weithio mewn partneriaeth, ac rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni’n gallu rhannu hyn â’r gymuned fusnes ehangach. Hoffem ddiolch i South Hook LNG am eu cefnogaeth garedig sydd wedi ein galluogi i gynnig y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim.”

Cynhelir Digwyddiad Rhwydweithio Brecwast Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro yn Neuadd y Frenhines yn Arberth am 8am, ddydd Mercher 28 Mehefin. Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn, a gallwch chi gadw lle drwy anfon e-bost at support@pembrokeshirecoasttrust.org.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro a’i gwaith, ewch i https://ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru/.

 

Image from Erick Palacio at Pixabay

An opportunity has arisen for local business owners to network with one another, listen to inspirational guest speakers and learn about the work of one of Pembrokeshire’s newest charities.

The Pembrokeshire Coast Charitable Trust, which celebrates its fifth birthday this year, will holding its first Business Breakfast Networking Event at the end of June.

Set up in 2018, with the overarching aim of protecting the National Park landscape for future generations, the Trust has worked over the past five years to improve access to Pembrokeshire’s great outdoors, boost biodiversity and conservation, promote outdoor learning and support skills and jobs in the local area.

The free Breakfast Event, sponsored by South Hook LNG, will feature three guest speakers with local connections – Lucie Macleod, founder of the viral haircare brand Hair Syrup; chief executive of Visit Pembrokeshire, Emma Thornton; and Tom Bean, education ranger for the Pembrokeshire Coast National Park Authority.

The director of the Trust, Katie Macro, said: “If you run a business in Pembrokeshire, the Networking Event offers the perfect chance to connect with other businesses across the county, find out more about the Trust and hear from our brilliant guest speakers – all while enjoying a delicious breakfast.

“We have achieved an enormous amount over the past five years, especially through partnership work, and are thrilled at being able to share this with the wider business community.”

The Breakfast Networking Event will take place at the Queen’s Hall in Narberth at 8am on Wednesday 28 June. Spaces for this free event are limited and can be booked by sending an email to support@pembrokeshirecoasttrust.org.uk.

For more information about the Pembrokeshire Coast Charitable Trust and its work, visit https://pembrokeshirecoasttrust.wales/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...