Welsh Chamber Orchestra in Pembrokeshire

This is a bilingual article. Scroll down for the Welsh version.

The Welsh Chamber Orchestra will visit the Torch Theatre, Milford Haven, on Friday 16 June as part of its summer tour of Wales.

Since its inception in 1986, the orchestra has performed with many of the world’s greatest soloists and undertaken several European concert tours, as well as performing throughout the UK.

A key part of the orchestra’s artistic policy is to perform in those areas in Wales that are relatively ill-served with chances to hear orchestral music compared with other parts of the country. A residency at Glyndŵr University in Wrexham has enabled the provision of schools’ concerts in the north-east of Wales, introducing thousands of children to their first live orchestral concert experience.

Tickets are £16; concessions: £15. Box Office at the Torch Theatre: 01646 695267; torchtheatre.co.uk.

 

 

Cerddoriaeth i’ch swyno yn theatr y Torch

Fel rhan o’i Thaith Haf ar draws Cymru, bydd y Gerddorfa Siambr Gymreig yn ymweld â Theatr y Torch, Aberdaugleddau ar ddydd Gwener 16 Mehefin. Wedi’i sefydlu i lenwi’r bwlch ym mywyd creu cerddoriaeth Cymru rhwng perfformiadau unawd ac ensembles cerddoriaeth siambr fach a rhai’r gerddorfa symffoni, ni ddylid colli’r noson hon o lawenydd pur.

Ers ei sefydlu ym 1986, mae’r Gerddorfa wedi perfformio gyda nifer o unawdwyr gorau’r byd, ac wedi ymgymryd â sawl taith gyngerdd Ewropeaidd yn ogystal â pherfformio ar draws y DU. Am nifer o flynyddoedd bu’n gerddorfa siambr breswyl yng Nghyfres Cyngherddau Rhyngwladol Abertawe lle bu ei pholisi arloesol o roi ail berfformiadau o weithiau gan gyfansoddwyr Cymreig yn hynod lwyddiannus.

Mae’r Gerddorfa wedi recordio nifer o raglenni teledu gan gynnwys cyfres Opera sydd wedi ennill gwobrau Gŵyl Ffilm Efrog Newydd. Disg o weithiau gan William Mathias oedd eu CD masnachol cyntaf, ac mae dwy gryno ddisg o weithiau Alun Hoddinott wedi’u rhyddhau ers hynny. Mae CD pellach o weithiau Michael Tippett i’w gyhoeddi.

Rhan allweddol o bolisi artistig y gerddorfa yw perfformio yn yr ardaloedd hynny yng Nghymru sy’n gymharol dlawd o ran achlysuron i glywed cerddoriaeth gerddorfaol o gymharu â rhannau eraill o’r wlad. Mae preswyliad ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam wedi galluogi darparu cyngherddau ysgolion yng ngogledd ddwyrain Cymru, gan gyflwyno miloedd o blant ysgol i’w profiad cyntaf o gyngherddau cerddorfaol byw. Mae’r gerddorfa’n falch o fod yn gysylltiedig â Chanolfan William Mathias yng Nghaernarfon.

Bydd y Gerddorfa Siambr Gymreig yn ymweld â Theatr y Torch ar ddydd Gwener 16 Mehefin am 7.30pm. Tocynnau’n £16 / Consesiynau: £15. Gellir prynu tocynnau o Swyddfa Docynnau Theatr y Torch ar 01646 695267 neu torchtheatre.co.uk.

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...