Battle of the Bluestones

Local author Brian John will talk about Ein Hanes – the Battle of the Stonehenge Bluestones at Theatr Gwaun, Fishguard, on Wednesday 13 March at 6pm.

Over the past century there has been a debate involving scientists and archaeologists over the Stonehenge bluestones and their link with Pembrokeshire: how did they get from here to there?

In 1923 geologist H H Thomas claimed that glacial transport was impossible and that the bluestone monoliths must have been carried by humans. But does the evidence support that story? After decades of research, Brian John claims that it does not…

 

Dros y ganrif ddiwethaf bu dadlau brwd rhwng gwyddonwyr daear ac archeolegwyr dros gerrig gleision Côr y Cewri a’u cysylltiad â Sir Benfro. Sut aethon nhw o fan hyn i fan yna?

Ym 1923, honnodd y daearegwr H. H. Thomas fod trafnidiaeth rewlifol yn amhosib a bod yn rhaid bod y monolithau carreg las wedi eu cario gan fodau dynol. Mae’r myth modern hwnnw wedi parhau hyd heddiw, ac wedi’i ymhelaethu i gynnwys “chwareli cerrig gleision” a “chylch cerrig coll.” Ond a yw’r dystiolaeth yn cefnogi’r stori?

Ar ôl degawdau o ymchwil, mae geomorffolegydd Brian John yn dadlau nad yw’n…

Drysau yn agor am 6yh

Siaradwr: Brian John

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...