An Exploration of Pembrokeshire’s Past

 

Digwyddiad darganfod hanes yn dychwelyd i Gastell Caeriw

Bydd digwyddiad poblogaidd ar thema hanes ac archaeoleg yn dychwelyd i Gastell Caeriw yn ddiweddarach y mis hwn, gan gynnig cyfle i archwilio hanes cyfoethog Sir Benfro a sut mae wedi siapio’r rhanbarth dros amser.

Mae Darganfod Hanes: Gorffennol Sir Benfro wedi cael ei drefnu ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, a bydd nifer o grwpiau hanes ac amgueddfeydd lleol eraill yn ymuno â’r digwyddiad i gyflwyno amrywiaeth eang o sgyrsiau, casgliadau o amgueddfeydd, arddangosfeydd o arteffactau, a gweithgareddau archaeoleg ymarferol ar gyfer ymwelwyr o bob oed.

Yn ystod y digwyddiad, bydd ymwelwyr yn cael cyfle i sgwrsio ag arbenigwyr ac amaturiaid o wahanol feysydd, yn ogystal â chymryd rhan mewn sesiynau Saethyddiaeth a’r Ysgol Marchogion.

Bydd y sgyrsiau a gynhelir drwy gydol y dydd yn ymwneud â phynciau fel hanes arfau gwarchae, hanes Castell Caeriw, a hanes HMS Erebus – llong a adeiladwyd yn Noc Penfro ac sy’n enwog am ei theithiau darganfod arwrol a arweiniodd at ogoniant yn yr Antarctig a thrychineb yn yr Arctig.

Bydd dau berfformiad gan Greenala Music hefyd, a fydd yn arddangos cerddoriaeth ganoloesol, gwerin a Cheltaidd. Yn ogystal â hyn, bydd arddangosiadau o amrywiaeth o offerynnau traddodiadol a hanesyddol, a chyfle i archwilio rhai o eiriau caneuon canoloesol.

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Castell Caeriw: “Os oes gennych chi ddiddordeb yn yr holl bethau sy’n gysylltiedig â gorffennol cyfoethog Sir Benfro, fyddwch chi ddim eisiau colli’r digwyddiad Darganfod Hanes!

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio unwaith eto gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed a grwpiau lleol eraill i ddod â’r digwyddiad hwn yn fyw ac i godi ymwybyddiaeth o’r darganfyddiadau hanesyddol ac archaeolegol diddorol sydd wedi dylanwadu ar ein dealltwriaeth o’r gorffennol.”

Bydd Darganfod Hanes: Sir Benfro’r Oes a Fu yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 1 Mehefin 2024 rhwng 10am a 4pm yng Nghastell Caeriw. Mae’r digwyddiad yn agored i bobl o bob oed ac mae’n rhad ac am ddim gyda’r pris mynediad arferol i’r Castell.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.castellcaeriw.com neu cysylltwch â’r Castell yn uniongyrchol drwy anfon e-bost at ymholiadau@carewcastle.com.

Historical discovery event returns to Carew Castle

Carew Castle will see the return of a popular history- and archaeology-themed event, offering an opportunity to explore the rich history of Pembrokeshire and how it has shaped the region over time.

Unearthing History: Pembrokeshire’s Past has been organised in collaboration with Dyfed Archaeological Trust, which will be joined by several other local museums and history groups to present a wide range of talks, museum collections, artefact displays, and hands-on archaeology activities for visitors of all ages.

During the event, visitors will have the chance to engage with experts and enthusiasts from various fields, as well as participate in Knight School and Have-A-Go Archery sessions.

Talks throughout the day will feature topics such as the history of siege weapons, the history of Carew Castle, and the HMS Erebus – constructed at Pembroke Dock and renowned for epic voyages of discovery that led to glory in the Antarctic and catastrophe in the Arctic.

There will also be two scheduled performances by Greenala Music, showcasing medieval, folk and Celtic music. In addition to this, there will be demonstrations of a range of traditional and historical instruments and the chance to explore some of the lyrics of medieval songs.

Manager of Carew Castle Daisy Hughes said: “If you’re fascinated by all things related to Pembrokeshire’s rich past, then the Unearthing History event is one not to be missed.

“We look forward to working once more with Dyfed Archaeological Trust and other local groups to bring this event to life and raise awareness of the fascinating historical and archaeological discoveries that have shaped our understanding of the past.”

Unearthing History: Pembrokeshire’s Past will take place on Saturday 1 June from 10am to 4pm at Carew Castle. The event is open to all ages and is included free with normal admission.

More information: visit www.carewcastle.com or email enquiries@carewcastle.com. 

 

 

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...