The Art of Shadows and Light

This article is in Welsh and English

 

Llanw a Thrai Sir Benfro Yn Ysbrydoli Artist Lleol yn y Torch!

 Bydd Arddangosfa Gelf mis Mehefin o’r enw ‘Chasing The Light’ yn Oriel Joanna Field yn Theatr Torch yn cynnwys gwaith yr artist o Sir Benfro, Chris Prosser. Yn artist Morlun Cymreig sydd wedi byw yn y sir ers dros 30 mlynedd, mae Chris yn tynnu ei ysbrydoliaeth greadigol o arfordir godidog Sir Benfro sydd o’i amgylch.

Yn wreiddiol o Dredegar, de Cymru, astudiodd Chris radd mewn Dylunio Graffig ym Mhrifysgol Brighton cyn gweithio i gwmni ymgynghorol The Partners yn Llundain. Gan golli ei wreiddiau Cymreig annwyl, dychwelodd i Gymru a Sir Benfro a dilyn gyrfa lwyddiannus ym myd addysg gelf am dros 30 mlynedd, gan ddod o hyd i amser i ddilyn ei waith celf ei hun ac ymarfer yr hyn a bregethai.

Mae Chris wedi peintio arfordir garw gorllewin Cymru yn helaeth ac yn ymroi i’w angerdd am awyr stormus, gorwelion goleuo a llanw a thrai.

“Mae llawer o fy ysbrydoliaeth peintio yn esblygu o amgylch fy ymlyniad personol ac emosiynol gyda lle. Mae fy ngwaith yn seiliedig ar yr elfennau atmosfferig a geir yn yr ardaloedd cyfagos i gynhyrchu ystod ddramatig a chyfoes o gelf,” meddai Chris, a wnaeth gymryd rhan ym mhrosiect A Warm Space yn y Torch yn gynharach yn y flwyddyn.

Ar ôl penderfynu ar y lleoliad a’r palet, mae Chris yn gwanhau paent acrylig ac mae haenau tryloyw yn cael eu gleidio ar y cynfas.

“Mae hyn yn ffurfio haen denau o dir, ac mae llanw a thrai y strociau brwsh yn ychwanegu ac yn tynnu’r paent yn ysgafn, gan ganiatáu dyfnder i ddod ar ffurf golau a gofod,” ychwanegodd Chris sy’n gweithio o gyfeiriadau ffotograffig ar ddechrau ei waith.

Gan gloi medde Chris: “Yn y pen draw, rwy’n dibynnu ar fy nychymyg a’m teimladau i gymryd drosodd wrth i’r ddelwedd derfynol ddod i’r amlwg. Mae cysgodion rhagweledol ac elfennau o olau sy’n adlewyrchu gobaith yn gyffredin yn llawer o’m gwaith.”

Bydd yr arddangosfa yn Theatr Torch ar agor yn ystod oriau’r Swyddfa Docynnau o ddydd Mawrth 3 – Iau 28 Mehefin. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Theatr ar 01646 695267 neu ewch i torchtheatre.co.uk. Am fwy o fanylion am yr artist a’i waith ewch i www.chrisprosser.co.uk.

 

The June art exhibition, Chasing The Light, at the Joanna Field Gallery at the Torch Theatre, Milford Haven, features the work of Pembrokeshire artist Chris Prosser. A seascape artist who has lived in the county for over 30 years, Chris draws his creative inspiration from the stunning Pembrokeshire coastline.

Originally from Tredegar, South Wales, Chris studied for a degree in graphic design at Brighton University before working for The Partners consultancy in London. Missing his beloved Welsh roots, he returned to Wales and Pembrokeshire and pursued a successful career in art education, always finding time to pursue his own artwork and practising what he preached.

Chris has extensively painted the rugged west Wales coast and indulges his passion for stormy skies, lit horizons and the ebb and flow of the tides.

He says: “Much of my painting inspiration evolves around my personal and emotional attachment with a place. My work is based on the atmospheric elements found in the surrounding areas to produce dramatic and contemporary range of art.”

After deciding on the location and palette, Chris dilutes acrylic paints, and transparent layers are glided on the canvas.

“This forms a thin layer of ground, the ebb and flow of repeated brush strokes gently add and remove the paint, allowing depth to come in the form of light and space,” says Chris who works initially from photographic references. “Eventually, I rely on my imagination and feelings to take over as the final image emerges. Foreboding shadows and elements of light reflecting hope are prevalent in much of my work.”

The exhibition at the Torch Theatre will open during box office hours from 3 to 28 June. For further information contact the Theatre on 01646 695267 or visit www.torchtheatre.co.uk.

More about the artist and his work: www.chrisprosser.co.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...